Špijunski softver je tip softvera koji se instalira na računaru da bi pratio i zapisivao vaše aktivnosti. Neki tipovi špijunskog softvera snimaju pritiske na tastere i informacije koje otkucate na Veb lokacijama ili u drugim programima, a zatim koriste te informacije za ciljno oglašavanje ili krađu identiteta. Ti programi mogu da se instaliraju na računaru na mnoge načine, ali su često skriveni u softveru kao što su besplatne igre, čuvari ekrana ili animirani kursori.

Slede neki od znakova da je računar možda zaražen špijunskim softverom:

  • Ako primetite nove trake sa alatkama, veze ili omiljene lokacije koje niste svojevoljno dodali Veb pregledaču.

  • Podrazumevana matična stranica, pokazivač miša ili program za pretragu se neočekivano promenio.

  • Otkucali ste adresu određene Veb lokacije u Veb pregledaču, ali ste dospeli na potpuno nevezanu Veb lokaciju.

  • Ako se pojavljuju iskačuće reklame čak i kada računar nije povezan sa Internetom.

  • Računar iznenada počinje sporo da radi. Nisu svi problemi sa performansama računara izazvani špijunskim softverom, ali špijunski softver može da dovede do primetne promene.

Ponekad računar neće pokazivati nikakve simptome, čak ni ako je špijunski program pokrenut. Da biste pomogli u zaštiti privatnosti i računara, preporučujemo da uvek koristite Windows zaštitnik ili neki drugi antispajver program.

Informacije o uklanjanju špijunskog softvera potražite u odeljku Uklanjanje špijunskog softvera sa računara.