Korišćenje stranice „Nova kartica“ u programu Internet Explorer 9

Slika stranice „Nova kartica“
Stranica „Nova kartica“

Kada otvorite novu karticu u programu Windows Internet Explorer 9, možete uraditi ove stvari:

  • Da biste otvorili novu Veb stranicu, otkucajte ili nalepite adresu na traku adresa.

  • Da biste otišli na jednu od deset Veb lokacija koje najčešće koristite, kliknite na vezu na stranici.

  • Da biste sakrili informacije o Veb lokacijama na kojima provodite najviše vremena, izaberite stavku Sakrij lokacije. Da biste ponovo prikazali te informacije, izaberite stavku Prikaži lokacije.

  • Da biste uključili InPrivate pregledanje, izaberite stavku InPrivate pregledanje. Više informacija potražite u članku Korišćenje InPrivate pregledanja u programu Internet Explorer 9.

  • Da biste ponovo otvorili kartice koje ste upravo zatvorili, izaberite stavku Ponovo otvori zatvorene kartice.

  • Da biste ponovo otvorili kartice iz poslednje sesije pregledanja, izaberite stavku Ponovo otvori poslednju sesiju.

  • Da biste otvorili predložene lokacije na Veb stranici, izaberite stavku Otkrijte druge lokacije koje bi vam se mogle svideti. Više informacija potražite u članku Korišćenje predloženih lokacija u programu Internet Explorer 9.