Korišćenje zaštite praćenja i ActiveX filtriranja u programu Internet Explorer 9

Zaštitu praćenja možete uključiti u programu Windows Internet Explorer 9 da biste sprečili Veb lokacije da prikupljaju informacije o Veb pregledanju. Takođe možete uključiti ActiveX filtriranje da biste sprečili programe da pristupe računaru bez vaše saglasnosti.

Pošto uključite funkciju, možete je isključiti za određene lokacije.

Korišćenje zaštite praćenja radi blokiranja sadržaja sa nepoznatih Veb lokacija

Kada posetite Veb lokaciju, druga Veb lokacija može pružiti neki sadržaj. Taj sadržaj se može koristiti za prikupljanje informacija o stranicama koje posećujete na Internetu.

Zaštita praćenja blokira ovaj sadržaj sa Veb lokacija koji se pojavljuje na listama zaštite praćenja. Postoji personalizovana lista zaštite praćenja koja je uključena uz Internet Explorer i koja se automatski generiše na osnovu lokacija koje posećujete. Takođe možete preuzeti liste zaštite praćenja, a zatim će Internet Explorer povremeno proveravati ispravke lista.

Uključivanje zaštite praćenja

  1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte Internet Explorer, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Internet Explorer.

  2. Kliknite na dugme AlatkeDugme „Alatke“, postavite pokazivač na stavku Bezbednost i izaberite stavku Zaštita praćenja.
  3. U dijalogu Upravljanje dodacima izaberite listu zaštite praćenja, a zatim kliknite na dugme Omogući.

Korišćenje ActiveX filtriranja za blokiranje ActiveX kontrola

ActiveX kontrole i dodaci Veb pregledača su mali programi koji omogućavaju Veb lokacijama da obezbede sadržaj poput video zapisa. Takođe se mogu koristiti za prikupljanje informacija sa računara, oštećivanje informacija na računaru, instaliranje softvera na računaru bez vašeg pristanka ili omogućavanje druge osobe da daljinski kontroliše vaš računar.

ActiveX filtriranje sprečava Veb lokacije da instaliraju i koriste ove programe.

Uključivanje ActiveX filtriranja

  1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte Internet Explorer, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Internet Explorer.

  2. Kliknite na dugme AlatkeDugme „Alatke“, postavite pokazivač na stavku Bezbednost i izaberite stavku ActiveX filtriranje.

Pravljenje izuzetaka za pouzdane Veb lokacije

Možete isključiti zaštitu praćenja ili ActiveX filtriranje da biste prikazali sadržaj na određenim Veb lokacijama u koje imate poverenja.

Promena opcija zaštite praćenja ili ActiveX filtriranja za određene Veb lokacije

  1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte Internet Explorer, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Internet Explorer.

  2. Krećite se do Veb stranice.

  3. Kliknite na dugme za filtriranje na traci adresa, a zatim isključite ili uključite dostupne opcije filtriranja za Veb lokaciju.

Za više informacija o zaštiti praćenja i ActiveX filtriranju pročitajte izjavu o privatnosti za Internet Explorer 9 na mreži.