Greška programa Windows Media Player

Dobili ste poruku o grešci pri korišćenju programa Windows Media Player. Nažalost, specifične informacije o grešci trenutno nisu dostupne.

Uobičajen razlog nemogućnosti reprodukcije datoteka jeste to što možda imate pogrešan kodek na računaru. Više informacija o kodecima potražite u članku Kodeci: najčešća pitanja.

Da biste dobili uopštenu pomoć o programu Windows Media Player, pretražite lokaciju Microsoft podrške. Pitanja o greškama u programu Windows Media Player možete da objavite na Windows forumu. Stručnjaci su dostupni za pomoć.