Fragmentacija utiče na to da čvrsti disk izvršava dodatni posao što može usporiti računar. Moguće je fragmentirati i prenosive uređaje za skladištenje, kao što je USB fleš disk. Defragmentator diska preraspoređuje fragmentirane podatke da bi diskovi i disk jedinice mogle efikasnije funkcionisati. Defragmentator diska se pokreće po planu, ali diskove i disk jedinice takođe možete analizirati i defragmentirati ručno. Da biste to uradili, izvršite ove korake:

  1. Otvorite alatku „Defragmentator diska“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte termin Defragmentator diska, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Defragmentator diska.

  2. U okviru Trenutni status izaberite disk koji želite da defragmentirate.

  3. Da biste utvrdili da li je potrebno defragmentirati disk ili ne, kliknite na dugme Analiziraj disk. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

    Kada Windows završi analizu diska, moći ćete da proverite procenat fragmentacije diska u koloni Poslednje pokretanje. Ako je broj veći od 10%, trebalo bi da defragmentirate disk.

  4. Kliknite na dugme Defragmentiraj odmah. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Defragmentatoru diska će biti potrebno od nekoliko minuta do nekoliko sati da završi sa defragmentacijom, zavisno od veličine i stepena fragmentacije čvrstog diska. Računar ipak možete koristiti tokom procesa defragmentacije.

Napomene

  • Ako neki drugi program već koristi disk u potpunosti ili ako disk nije formatiran pomoću sistema NTFS datoteka, FAT sistema ili FAT32, ne može se defragmentirati.

  • Mrežne lokacije nije moguće defragmentirati.

  • Ako u okviru Trenutni status nije prikazan disk koji bi trebalo da se prikaže, možda sadrži grešku. Prvo pokušajte da popravite disk, a zatim se vratite na defragmentator diska i pokušajte ponovo. Za dodatne informacije pogledajte odeljak Provera grešaka na čvrstom disku.