Windows koristi indeks za izvršavanje veoma brzih pretraga uobičajenih datoteka na računaru. Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o indeksu. (Za informacije o dodatnim opcijama indeksiranja pogledajte odeljak Promena dodatnih opcija indeksiranja.)

Prikaži sve

Koje datoteke su indeksirane?

Po podrazumevanoj vrednosti, sve uobičajene datoteke na računaru su indeksirane. Indeksirane lokacije uključuju sve fascikle uvrštene u biblioteke (sve što vidite u biblioteci dokumenata, na primer), e-poštu i vanmrežne datoteke. Datoteke koje nisu indeksirane uključuju programske i sistemske datoteke - datoteke čije je pretraživanje većini osoba retko potrebno.

Kako da dodam ili uklonim lokacije indeksa?

Najlakši način da nešto dodate indeksu jeste da uključite fasciklu u biblioteku. Kada to uradite, sadržaj te fascikle će biti automatski indeksiran. Više informacija potražite u odeljku Uključivanje fascikli u biblioteku.

Indeksu možete dodati nešto i bez korišćenja biblioteka. Dodavanje ili uklanjanje lokacije indeksa:

  1. Otvorite opcije indeksiranja što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin opcije indeksiranja i izaberite stavku Opcije indeksiranja.

  2. Kliknite na dugme Izmeni.

  3. Da biste dodali ili uklonili lokaciju, na listi Promena izabranih lokacija potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu te lokacije, a zatim kliknite na dugme U redu.

    Ako na listi ne vidite sve lokacije na računaru, kliknite na dugme Prikaži sve lokacije. (Ako su navedene sve lokacije dugme Prikaži sve lokacije neće biti dostupno.) Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

    Ako želite da uključite fasciklu, ali ne i sve potfascikle, izaberite fasciklu, a zatim opozovite izbor u polju za potvrdu pored potfascikli koje ne želite da indeksirate. Ove fascikle pojaviće se u koloni „Izuzmi“ na listi Rezime izabranih lokacija.

Može li indeks Windows pretrage da se pauzira?

Indeks Windows pretrage poboljšava efikasnost pretraga tako što prati imena datoteka i druge važne informacije za većinu datoteka uskladištenih na računaru. Preporučuje se da indeks neprestano radi u pozadini, ali odjednom ga možete pauzirati na 15 minuta.

Pauziranje indeksa

  1. Otvorite opcije indeksiranja što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin opcije indeksiranja i izaberite stavku Opcije indeksiranja.

  2. Kliknite na dugme Pauziraj. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite. (Indeks mora da radi da bi dugme „Pauziraj“ bilo dostupno.)

Da li mogu da indeksiram ceo računar da bi sve pretrage bile brze?

Ne bi trebalo da to uradite. Ako je indeks prevelik ili ako u njega uključite lokacije sistemskih datoteka (poput fascikle „Programske datoteke“), rutinske pretrage biće usporene. Za optimalne rezultate preporučuje se da dodate samo fascikle koje često pretražujete.

Kako se rešim probleme sa pretragom i indeksiranjem?

Ako dođe do problem pri pretraživanju, kao što su neobično spore pretrage ili nepotpuni rezultati pretrage, pokrenite alatku za rešavanje problema sa pretragom i indeksiranjem da biste videli da li ona može dijagnostikovati problem.

Otvorite program za rešavanje problema sa pretragom i indeksiranjem tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku „Kontrolna tabla“. U polju za pretragu otkucajte program za rešavanje problema, a zatim izaberite stavku Rešavanje problema. Kliknite na vezu Prikaži sve, a zatim izaberite stavku Pretraga i indeksiranje.

Zavisno od ozbiljnosti problema, alatka za rešavanje problema sa pretragom i indeksiranjem će možda morati ponovo da pokrene usluguWindows Search.

Šta ako koristim Windows Server 2008 R2?

Možda ćete na računaru morati da instalirate ulogu „Usluge datoteka“ da bi bile dostupne sve opcije pretrage i indeksiranja. To možete uraditi u okviru konzole „Upravljač serverima“. Da biste otvorili konzolu, kliknite na dugme Start, u polju za pretragu otkucajte termin Upravljač serverima, a zatim izaberite stavku Upravljač serverima. Da biste dobili više informacija o instaliranju uloge „Usluge datoteka“, na traci sa alatkama konzole „Upravljač serverima“ kliknite na dugme Uloge, a zatim izaberite stavku Pomoć za rezime uloga.