Uključivanje fascikli u biblioteku

Biblioteka obuhvata sadržaj iz raznih fascikli. U istu biblioteku možete uključiti fascikle sa različitih lokacija, a zatim datoteke u tim fasciklama prikazati i rasporediti kao jednu kolekciju. Na primer, ako neke svoje slike čuvate na spoljnom čvrstom disku, fasciklu sa tog čvrstog diska možete uključiti u biblioteku slika, a zatim datotekama te fascikle pristupiti u biblioteci slika kad god je čvrsti disk povezan sa računarom.

Slika okna za navigaciju u kojem je prikazana biblioteka slika sa tri uključene fascikle
Okno za navigaciju u kojem je prikazana biblioteka slika sa tri uključene fascikle

Da biste saznali više o tipovima fascikli koje možete da uključite u biblioteku, pogledajte članak Biblioteke: najčešća pitanja.

Pogledajte ovaj video zapis da biste saznali kako da dodate ili uklonite fasciklu iz biblioteke (1:17)
Prikaži sve

Uključivanje fascikle sa računara u biblioteku

 1. Na traci zadataka kliknite na dugme Windows ExplorerSlika dugmeta „Windows Explorer“..
 2. U oknu za navigaciju (levo okno) pronađite fasciklu koju želite da uključite i kliknite jednom na nju (nemojte kliknuti dvaput).

 3. Na traci sa alatkama (iznad liste datoteka) kliknite na dugme Uključi u biblioteku, a zatim kliknite na biblioteku (na primer, Dokumenti).

Uključivanje fascikle sa spoljnog čvrstog diska u biblioteku

Uverite se da je spoljni čvrsti disk povezan sa računarom i da računar prepoznaje taj uređaj. (Više informacija potražite u članku Instaliranje, prikazivanje i upravljanje uređajima.)

 1. Na traci zadataka kliknite na dugme Windows ExplorerSlika dugmeta „Windows Explorer“..
 2. U oknu za navigaciju (levo okno) izaberite stavku Računar, a zatim se krećite do fascikle na spoljnom čvrstom disku koju želite da uključite.

 3. Na traci sa alatkama (iznad liste datoteka) kliknite na dugme Include in library (Uključi u biblioteku), a zatim kliknite na biblioteku (na primer, Documents (Dokumenti)).

Napomena

 • Fascikle iz prenosivih medijskih uređaja (kao što su CD-ovi i DVD-ovi) i nekih USB fleš diskova ne mogu se uključiti u biblioteku.

Uključivanje mrežne fascikle u biblioteku

Mrežna fascikla mora da se doda indeksu ili da se učini dostupnom van mreže da bi mogla da se uključi u biblioteku. Da biste saznali kako da mrežnu fasciklu učinite dostupnom van mreže, pogledajte članak Biblioteke: najčešća pitanja.

 1. Na traci zadataka kliknite na dugme Windows ExplorerSlika dugmeta „Windows Explorer“..
 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • U oknu za navigaciju (levo okno) izaberite stavku Mreža, a zatim se krećite do fascikle na mreži koju želite da uključite.

  • Kliknite na ikonu na levoj strani trake adresa, otkucajte putanju mreže, pritisnite taster Enter, a zatim se krećite do fascikle koju želite da uključite.

 3. Na traci sa alatkama (iznad liste datoteka) kliknite na dugme Include in library (Uključi u biblioteku), a zatim kliknite na biblioteku (na primer, Documents (Dokumenti)).

Napomena

 • Ako ne vidite opciju Uvrsti u biblioteku, to znači da mrežna fascikla nije indeksirana ili nije dostupna van mreže.

Uklanjanje fascikle iz biblioteke

Kada više ne bude potrebno da pratite fasciklu u biblioteci, možete je ukloniti. Kada fasciklu uklonite iz biblioteke, fascikla i njen sadržaj neće biti izbrisani sa originalne lokacije.

 1. Na traci zadataka kliknite na dugme Windows ExplorerSlika dugmeta „Windows Explorer“..
 2. U oknu za navigaciju (levo okno) izaberite biblioteku iz koje želite da uklonite fascikle.

 3. U oknu biblioteke (iznad liste datoteka), pored stavke Uključuje, izaberite stavku Lokacije.

 4. U dijalogu koji se pojavljuje izaberite fasciklu koju želite da uklonite, kliknite na dugme Ukloni, a zatim kliknite na dugme U redu.