Postoji nekoliko načina za povezivanje štampača sa računarom. Opcija koju ćete odabrati zavisi od samog uređaja, kao i od toga da li ste kod kuće ili u kancelariji.

Određena uputstva potražite u okviru informacija koje ste dobili uz svoj model.

Lokalni štampači

Najčešći način instaliranja štampača jeste direktno povezivanje štampača sa računarom. To se naziva lokalni štampač.

Ako je štampač USB (univerzalna serijska magistrala) model, Windows bi trebalo automatski da otkrije i instalira štampač kada ga priključite.

Ako je reč o starijem modelu koji se povezuje pomoću serijskog ili paralelnog porta, možda ćete morati da ga instalirate ručno.

Instaliranje (dodavanje) lokalnog štampača

 1. Otvorite opciju „Uređaji i štampači“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim u meniju „Start“ kliknite na stavku uređaji i štampači.

 2. Izaberite stavku Dodaj štampač.

 3. U čarobnjaku za dodavanje štampača izaberite opciju Dodaj lokalni štampač.

 4. Uverite se da je na stranici Izbor porta štampača izabrana opcija Koristi postojeći port i preporučeni port štampača, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Na stranici Instaliranje upravljačkog programa štampača izaberite proizvođača i model štampača, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  • Ako štampač nije naveden, kliknite na dugme Windows Update, a zatim sačekajte dok Windows proveri da li postoje dodatni upravljački programi.

  • Ako nema dostupnih upravljačkih programa, a vi imate instalacioni disk, kliknite na dugme Čvrsti disk, a zatim potražite fasciklu u kojoj se nalazi upravljački program štampača. (Dodatnu pomoć potražite u priručniku štampača.)

 6. Dovršite dodatne korake u čarobnjaku, a zatim kliknite na dugme Završi.

Saveti

 • Probnu stranicu možete odštampati da biste se uverili da štampač radi ispravno. Pogledajte odeljak Štampanje probne stranice.

 • Ako ste instalirali štampač, ali on ne radi, informacije o rešavanju problema ili ispravke upravljačkih programa potražite na Veb lokaciji proizvođača. Više informacija potražite u odeljku Zašto ne mogu da štampam?.

Mrežni štampači

Na radnom mestu mnogi štampači su mrežni štampači. Oni se direktno povezuju sa mrežom kao samostalni uređaji. Jeftiniji mrežni štampači prave se i za kućnu upotrebu. Pogledajte odeljak Instaliranje štampača na kućnoj mreži da biste saznali više.

Instaliranje mrežnog, bežičnog ili Bluetooth štampača

Ako u kancelariji pokušavate da dodate mrežni štampač, obično će vam biti potrebno ime štampača. Ukoliko ne možete da ga pronađete, obratite se administratoru mreže.

 1. Otvorite opciju „Uređaji i štampači“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim u meniju „Start“ kliknite na stavku uređaji i štampači.

 2. Izaberite stavku Dodavanje štampača.

 3. U čarobnjaku za dodavanje štampača izaberite opciju Dodaj mrežni, bežični ili Bluetooth štampač.

 4. Sa liste dostupnih štampača izaberite onaj koji želite da koristite, a zatim kliknite na dugme Dalje. (Ako je računar povezan sa mrežom, na listi se prikazuju samo štampači u usluzi Active Directory za domen.)

 5. Ako bude zatraženo, instalirajte upravljački program štampača na računaru tako što ćete kliknuti na dugme Instaliraj upravljački program. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 6. Dovršite dodatne korake u čarobnjaku i kliknite na dugme Završi.

Saveti

 • U dostupne štampače mogu da spadaju svi štampači na mreži poput Bluetooth i bežičnih štampača ili štampača koji su priključeni na drugi računar i deljeni na mreži. Možda će vam biti potrebna dozvola za instaliranje nekih štampača.

 • Štampanjem probne stranice možete proveriti da li štampač radi. Pogledajte odeljak Štampanje probne stranice.

Uklanjanje štampača

Ako neki štampač više nećete koristiti, možete ga ukloniti iz fascikle „Uređaji i štampači“.

Brisanje štampača

 1. Otvorite opciju „Uređaji i štampači“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim u meniju „Start“ kliknite na stavku uređaji i štampači.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na štampač koji želite da uklonite, izaberite stavku Ukloni uređaj, a zatim kliknite na dugme Da.

  Ako štampač nije moguće izbrisati, ponovo kliknite na njega desnim tasterom miša, izaberite stavku Pokreni kao administrator, izaberite stavku Ukloni uređaj, a zatim kliknite na dugme Da. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Napomene

 • Ako imate multifunkcionalni štampač ili štampač „sve u jednom“, često iz fascikle „Uređaji i štampači“ možete ukloniti štampač ne utičući na druge funkcije uređaja. Tako, na primer, za uređaj i dalje vidite ikonu skenera ili faksa.

 • Štampač ne možete deinstalirati ako u redosledu štampanja postoje nezavršeni zadaci. Izbrišite zadatke ili sačekajte dok Windows ne završi sa njihovim štampanjem. Pošto redosled bude obrisan, Windows će ukloniti štampač.