Postoje dva osnovna načina na koja štampač možete učiniti dostupnim na računarima u okviru kućne mreže:

 • Priključite ga direktno u jedan računar i delite ga sa svim ostalim računarima na mreži.

 • Povežite štampač kao samostalni uređaj na samoj mreži.

Ovaj članak objašnjava kako da izvršite obe navedene radnje u operativnom sistemu Windows. Međutim, određena uputstva za instalaciju i podešavanje uvek prvo treba da potražite u okviru informacija koje ste dobili uz svoj model.

Podešavanje deljenog štampača

Tradicionalno, najčešći način na koji se štampač čini dostupnim na kućnoj mreži jeste njegovo povezivanje sa jednim računarom i ukazivanje operativnom sistemu Windows da taj štampač deli. To se naziva deljeni štampač.

Prednost deljenja štampača je u tome što to funkcioniše sa bilo kojim USB štampačem. Nedostaci? Računar domaćin mora uvek biti uključen zato što u suprotnom ostatak mreže neće moći da pristupi deljenom štampaču.

U prethodnim verzijama operativnog sistema Windows podešavanje deljenog štampača ponekad je bilo zahtevno. Međutim, nova funkcija kućnog umrežavanja u operativnom sistemu Windows 7, koja se zove HomeGroup, znatno je pojednostavila taj proces.

Kada je mreža podešena kao matična grupa, štampači i određene datoteke automatski se dele. (Da biste saznali više o matičnim grupama i kako se one koriste, posetite Windows Veb lokaciju i potražite odeljak „HomeGroup: preporučene veze.“)

Ako ste već podesili matičnu grupu i želite da pristupite deljenom štampaču sa drugog računara iz matične grupe, pratite ove korake:

Ručno povezivanje sa štampačem matične grupe

 1. Na računaru sa kojim je štampač fizički povezan kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Kontrolna tabla, u polju za pretragu otkucajte reč homegroup, a zatim izaberite stavku HomeGroup.
 2. Uverite se da je potvrđen izbor u polju za potvrdu Štampači. (Ako nije, potvrdite ga, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj promene.)

 3. Pređite na računar sa kojeg želite da izvršite štampanje.

 4. Otvorite funkciju HomeGroup tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, u polju za pretragu otkucati termin homegroup, a zatim izabrati stavku HomeGroup.

 5. Kliknite na dugme Instaliraj štampač.

 6. Ako već nemate instaliran upravljački program za štampač, u dijalogu koji će se pojaviti kliknite na dugme Instaliraj upravljački program.

Napomena

 • Kada štampač bude instaliran, moći ćete da mu pristupite iz dijaloga Štampanje u bilo kom programu, isto kao i štampaču koji je direktno povezan sa računarom. Računar sa kojim je štampač povezan mora biti uključen da bi se koristio štampač.

Podešavanje mrežnog štampača

Mrežni štampači – uređaji dizajnirani za direktno povezivanje sa mrežom računara kao samostalni uređaji – nekad su se prvenstveno nalazili u velikim kancelarijama. To više nije slučaj.

Proizvođači štampača sve više nude jeftinije ink jet i laserske štampače koji su dizajnirani da služe kao mrežni štampači na kućnim mrežama. Mrežni štampači imaju jednu veliku prednost u odnosu na deljene štampače: uvek su dostupni.

Postoje dva osnovna tipa mrežnih štampača: ožičeni i bežični.

 • Ožičeni štampači imaju Ethernet port koji pomoću Ethernet kabla povezujete sa mrežnom skretnicom ili čvorištem.

 • Bežični štampači se obično povezuju sa kućnom mrežom pomoću Wi-Fi ili Bluetooth tehnologije.

Neki štampači nude obe opcije. Uputstva koja ste dobili uz svoj model trebalo bi tačno da vam ukažu na to kako da ga instalirate.

Instaliranje mrežnog, Wi-Fi ili Bluetooth štampača

 1. Otvorite opciju „Uređaji i štampači“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim u meniju „Start“ kliknite na stavku uređaji i štampači.

 2. Izaberite stavku Dodavanje štampača.

 3. U čarobnjaku za dodavanje štampača izaberite opciju Dodaj mrežni, bežični ili Bluetooth štampač.

 4. Sa liste dostupnih štampača izaberite onaj koji želite da koristite, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Ako bude zatraženo, na računar instalirajte upravljački program štampača tako što ćete kliknuti na dugme Instaliraj upravljački program. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 6. Dovršite dodatne korake u čarobnjaku, a zatim kliknite na dugme Završi.

Saveti

 • Uverite se da imate dozvolu za korišćenje ovih štampača pre nego što ih dodate na računar.

 • Štampanjem probne stranice možete proveriti da li štampač radi. Detalje potražite u odeljku Štampanje probne stranice.