Prvi put kada povežete uređaj koji se priključuje na USB port, Windows obično automatski instalira upravljački program za taj uređaj. Upravljački programi omogućavaju računaru da komunicira sa hardverskim uređajima. Bez upravljačkog programa, USB uređaj koji povežete sa računarom – na primer, miš ili Veb kamera – neće ispravno funkcionisati.

Pre instaliranja uređaja

Pogledajte uputstva koja ste dobili uz uređaj da biste proverili da li je potrebno da instalirate upravljački program pre povezivanja uređaja. Iako Windows ovo obično radi automatski nakon povezivanja novog uređaja, neki uređaji zahtevaju da ručno instalirate upravljačke programe. U tim slučajevima proizvođač uređaja uključuje disk sa softverom i uputstva za instalaciju upravljačkog programa pre priključivanja uređaja.

Ako ste uz USB uređaj dobili softver proizvođača, proverite da li je on kompatibilan sa ovom verzijom operativnog sistema Windows. Ako nije kompatibilan ili nije napisano za koje verzije operativnog sistema Windows je dizajniran, pokušajte prvo da priključite uređaj da biste videli da li Windows može da pronađe kompatibilan upravljački program.

Ako su uputstva koja ste dobili sa uređajem u suprotnosti sa informacijama u ovoj temi, sledite ta uputstva.

Priključivanje i uključivanje uređaja

Većinu USB uređaja koji imaju prekidače za napajanje potrebno je uključiti pre nego što ih povežete. Ako uređaj koristi kabl za napajanje, povežite uređaj sa izvorom napajanja. Zatim ga uključite pre nego što ga povežete.

Zatim utvrdite sa kojim USB portom želite da povežete uređaj. Ako računar ima USB portove sa prednje strane, koristite jedan od njih ako nameravate da često povezujete uređaj i iskopčavate ga. (Sledeći put kada budete priključivali uređaj, možete da koristite bilo koji port.)

Ilustracija tipičnog USB kabla i porta
Tipičan USB kabl i port

Priključite uređaj na USB port. Ako Windows može automatski da pronađe i instalira upravljački program, bićete obavešteni da je uređaj spreman za korišćenje. U suprotnom, biće vam zatraženo da ubacite disk na kojem se nalazi upravljački program.

Slika obaveštenja sa prikazanom porukom u kojoj piše da je uređaj instaliran
Windows će vas obavestiti kada uspešno dovrši instalaciju uređaja

Kada se instalacija dovrši, proverite informacije koje ste dobili uz uređaj da biste videli da li je potrebno da instalirate neki dodatni softver.

Windows ponekad ne prepoznaje USB uređaj i ne dobijate disk na kojem se nalazi upravljački program. U tom slučaju, možete pokušati da pronađete upravljački program uređaja na mreži. Počnite tako što ćete proveriti Veb lokaciju proizvođača uređaja – upravljačke programe često možete preuzeti iz odeljka „Podrška“ na takvim lokacijama. Više informacija potražite u odeljku Ažuriranje upravljačkog programa za hardver koji ne funkcioniše ispravno.

Napomene

  • Kada povezujete uređaj sa USB portom na USB čvorištu, monitoru ili drugom uređaju koji je priključen na računar, uverite se da USB port ima dovoljno napajanja da podrži uređaj. Manji uređaji, na primer, USB fleš diskovi i miševi – kao i uređaji sa sopstvenim kablovima za napajanje, npr. štampači – obično ispravno funkcionišu kada se povežu sa USB čvorištem bez napajanja. Neki uređaji koji zahtevaju jače napajanje, kao što su skeneri i Veb kamere koji se napajaju preko USB-a, zahtevaju čvorište koje ima sopstveni kabl za napajanje da bi ispravno funkcionisali. Ako uređaj ne radi ispravno nakon povezivanja sa čvorištem, pokušajte da ga povežete direktno sa jednim od USB portova na računaru.

  • Uređaji koji prenose velike količine informacija, kao što su eksterni čvrsti diskovi, skeneri i video kamere, najbolje funkcionišu kada su povezani sa brzim USB 2.0 portovima. Neki stariji računari možda sadrže samo USB 1.x portove ili kombinaciju USB 1.x i 2.0 portova. Ako vaš uređaj zahteva port velike brzine da bi ispravno funkcionisao, pogledajte informacije koje ste dobili uz računar da biste se uverili da port koji koristite podržava USB 2.0. Ako računar ima samo USB 1.x portove, možete dodati USB 2.0 portove tako što ćete instalirati USB 2.0 karticu unutar računara.

Prekidanje veze uređaja

Većina USB uređaja može da se ukloni i iskopča. Kada iskopčavate uređaje za skladištenje kao što su USB fleš diskovi, uverite se da je računar završio sa čuvanjem informacija na uređaju pre nego što ga uklonite. Ako uređaj ima svetlo aktivnosti, sačekajte nekoliko sekundi nakon prestanka treperenja svetla pre nego što ga iskopčate.

Ako na sistemskoj traci poslova sa desne strane trake zadataka vidite ikonu „Bezbedno ukloni hardver“ Prikaz definicije, možete da je iskoristite kao pokazatelj da su uređaji završili sve operacije koje su u toku i da su spremni za uklanjanje. Kliknite na ikonu i prikazaće se lista uređaja. Kliknite na uređaj koji želite da uklonite. Windows će prikazati obaveštenje da je bezbedno ukloniti uređaj.