Instaliranje i upotreba Windows XP režima u operativnom sistemu Windows 7

Važno

 • Posle 8. aprila 2014. godine tehnička podrška za Windows XP i Windows XP režim više neće biti dostupna, uključujući ispravke koje štite vaš računar. To znači, ukoliko nastavite da koristite Windows XP ili koristite Windows XP režim na Windows 7 računaru nakon što se podrška okonča, vaš računar može da postane ranjiviji na bezbednosne rizike i viruse. Stoga, da biste održali bezbednost Windows 7 računara nakon završetka podrške, preporučuje se da koristite samo Windows XP režim ako računar nema vezu sa internetom. Saznajte više o Windows XP završetku podrške.

Pomoću Windows XP režima možete pokrenuti programe koji su namenjeni za Windows XP na računarima koji rade pod operativnim sistemom Windows 7 sa izdanjima Professional, Enterprise ili Ultimate. Windows XP režim nije podržan u operativnom sistemu Windows 8.

Program pokrenut u Windows XP režimu i program pokrenut u operativnom sistemu Windows 7
Programi mogu da rade i u Windows XP režimu i u operativnom sistemu Windows 7.

Kako Windows XP režim funkcioniše?

Windows XP režim funkcioniše na dva načina – kao virtuelni operativni sistem i kao način za otvaranje programa u okviru operativnog sistema Windows 7. On radi u posebnom prozoru na Windows 7 radnoj površini, slično programu, osim što predstavlja u potpunosti funkcionalnu i licenciranu verziju operativnog sistema Windows XP. U Windows XP režimu možete da pristupite CD/DVD jedinici vašeg fizičkog računara, instalirate programe, sačuvate datoteke i izvršite druge zadatke kao da koristite računar koji radi pod operativnim sistemom Windows XP.

Kada instalirate program u Windows XP režimu, program se pojavljuje i na listi programa Windows XP režima i na listi programa operativnog sistema Windows 7, tako da program možete direktno da otvorite iz operativnog sistema Windows 7.

Windows 7 „Start“ meni sa programima instaliranim u Windows XP režimu
Programi instalirani u Windows XP režimu u „Start“ meniju operativnog sistema Windows 7

Napomene

 • Većina programa kompatibilnih sa operativnim sistemima Windows Vista and Windows XP dobro rade i u operativnom sistemu Windows 7. Ako neki program ne radi, možda bi prvo trebalo da pokušate sa programom za rešavanje problema sa kompatibilnošću programa. On je uključen u svim izdanjima operativnog sistema Windows 7. Više informacija potražite u članku Otvaranje alatke za rešavanje problema sa kompatibilnošću programa.

 • Neki hardver i uređaji koji rade u operativnom sistemu Windows 7 možda neće raditi u Windows XP režimu.

 • Windows XP režim je prvenstveno dizajniran u cilju premeštanja poslovanja sa operativnog sistema Windows XP na operativni sistem Windows 7. On nije optimizovan za grafički zahtevne programe kao što su 3D igre, niti je pogodan za programe sa hardverskim zahtevima kao što su TV tjuneri.

 • Ako reprodukujete muziku ili video u Windows XP režimu pomoću programa Windows Media Player i uvećate ili umanjite prozor Windows XP režima, Windows Media Player će zaustaviti reprodukciju. Da biste nastavili reprodukciju, kliknite na dugme ReprodukujDugme „Reprodukuj“ u programu Windows Media Player.

Pre nego što počnete

Da biste koristili Windows XP režim, morate da se uverite da računar ispunjava određene sistemske zahteve, inače Windows Virtual PC i Windows XP režim neće raditi ispravno, čak i ako možete da ih preuzmete i instalirate. Pre nego što počnete, pratite ove korake:

 1. Uverite se da koristite Windows 7 Professional, Enterprise ili Ultimate. Da biste saznali koje izdanje operativnog sistema Windows 7 koristite, kliknite na dugme StartDugme „Start“, kliknite desnim tasterom miša na stavku Računar i izaberite stavku Svojstva.
 2. Saznajte da li CPU računara sposoban za virtuelizaciju uz pomoć hardvera. Da biste proverili, preuzmite i pokrenite alatku za otkrivanje virtuelizacije uz pomoć hardvera.

  • Ako dobijete poruku „Ovaj računar je konfigurisan pomoću virtuelizacije uz pomoć hardvera“, možete da pokrenete Windows Virtual PC i Windows XP režim. Pogledajte uputstva ispod.

  • Ako dobijete poruku o grešci uz obaveštenje „U sistemu ne postoji podrška za virtuelizaciju uz pomoć hardvera“, onda CPU vašeg računara ne podržava virtuelizaciju uz pomoć hardvera. Windows XP režim i dalje možete koristiti tako što ćete instalirati ispravku za Windows 7. Pogledajte članak Zašto dobijam greške o virtuelizaciji hardvera (HAV) kada pokušam da koristim Windows XP režim i Windows Virtual PC?. Imajte u vidu da će XP režim mnogo bolje raditi ako virtuelizacija uz pomoć hardvera može da se omogući.

  • Ako dobijete poruku o grešci uz obaveštenje „Virtuelizacija uz pomoć hardvera je onemogućena“, to znači da vaš računar podržava virtuelizaciju uz pomoć hardvera, ali morate promeniti postavke u BIOS-u računara da biste uključili virtuelizaciju uz pomoć hardvera. Procedure uključivanja postavki virtuelizacije u BIOS-u računara mogu se razlikovati u zavisnosti od proizvođača BIOS-a. Pogledajte informacije koje ste dobili sa računarom ili posetite Veb lokaciju proizvođača.

Upozorenje

 • Vodite računa prilikom promene postavki BIOS-a. Interfejs BIOS-a je dizajniran za napredne korisnike i moguće je izvršiti promenu koja može da spreči ispravno pokretanje računara. Više informacija potražite u članku BIOS: najčešća pitanja.

Instaliranje i korišćenje Windows XP režima

Da biste koristili Windows XP režim, trebalo bi prvo da preuzmete i instalirate Windows XP režim i Windows virtuelni računar, program koji pokreće virtuelne operativne sisteme na računaru.

Kada instalirate neki program u Windows XP režimu, taj program postaje dostupan za upotrebu i u Windows XP režimu i u operativnom sistemu Windows 7.

Windows XP režim prati isti životni ciklus podrške kao Windows XP – produžena podrška će se završiti 8. aprila 2014. Saznajte više o Windows XP završetku podrške.

Prikaži sve

Preuzimanje i instaliranje Windows XP režima

 1. Idite na stranicu Windows XP režim na lokaciji Download Center.

 2. U okviru Brzi detalji izaberite svoj jezik.

 3. Kliknite na dugme Nastavi i pratite uputstva na ekranu da biste proverili valjanost svoje kopije operativnog sistema Windows 7.

 4. Izaberite verziju Windows XP režima koju želite da instalirate i kliknite na dugme Instaliraj.

  Napomena: Windows XPMode_N verzije ne uključuju Windows Media Player.

 5. Kliknite na dugme Pokreni na traci sa porukama pregledača i pratite uputstva na ekranu.

 6. Kada se instalacija dovrši, kliknite na dugme Završi.

Preuzimanje i instaliranje programa Windows Virtual PC

 1. Idite na Windows Virtual PC stranicu na lokaciji Download Center

 2. U okviru Brzi detalji izaberite svoj jezik.

 3. Kliknite na dugme Nastavi i pratite uputstva na ekranu da biste proverili valjanost svoje kopije operativnog sistema Windows 7.

 4. Izaberite verziju programa Windows Virtual PC koju želite da instalirate i kliknite na dugme Instaliraj.

  Napomena: x64 verzija funkcioniše sa 64-bitnim verzijama operativnog sistema Windows 7. x86 verzija funkcioniše sa 32-bitnim verzijama operativnog sistema Windows 7. Da biste saznali da li računar radi pod 32-bitnim ili 64-bitnim operativnim sistemom Windows 7, kliknite na dugme StartDugme „Start“, kliknite desnim tasterom miša na stavku Računar i izaberite stavku Svojstva. Informacije o 32-bitnom i 64-bitnom sistemu pojavljuju se pored stavke Tip sistema.
 5. Kliknite na dugme Pokreni na traci sa porukama pregledača i pratite uputstva na ekranu.

 6. Kliknite na dugme Da da biste instalirali Ispravku za Windows (KB958559).

 7. Ako prihvatate uslove licenciranja, kliknite na dugme Prihvatam.

 8. Kada je instalacija završena, kliknite na dugme Ponovo pokreni odmah da biste pokrenuli računar.

Podešavanje Windows XP režima za prvu upotrebu

 1. Kliknite na dugme StartDugme „Start“, izaberite stavku Svi programi, izaberite stavku Windows Virtual PC, a zatim izaberite stavku Windows XP režim.
  Windows Virtual PC i Windows XP na listi programa
  Windows Virtual PC i Windows XP na listi programa
 2. Ako prihvatate uslove licenciranja, potvrdite izbor u polju za potvrdu Prihvatam uslove licenciranja, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 3. Na stranici Fascikla za instalaciju i akreditivi prihvatite podrazumevanu lokaciju na kojoj će datoteke Windows XP režima biti uskladištene ili odaberite novu lokaciju.

 4. Unesite lozinku, otkucajte je ponovo da biste je potvrdili, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Na ekranu Zaštita računara odlučite da li želite da zaštitite računar uključivanjem automatskih ispravki, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 6. Kliknite na dugme Pokreni instalaciju.

  Kada se instalacija dovrši, Windows XP režim se otvara u posebnom prozoru.

Upozorenje

 • Antivirusni softver nije uključen uz Windows XP režim. Čak i ako vaš računar koji radi pod operativnim sistemom Windows 7 već ima antivirusni program, trebalo bi da instalirate antivirusni program u Windows XP režimu da biste zaštitili računar od virusa.

Instaliranje i korišćenje programa u Windows XP režimu

 1. U operativnom sistemu Windows 7 kliknite na dugme StartDugme „Start“, izaberite stavku Svi programi, izaberite stavku Windows Virtual PC, a zatim izaberite stavku Windows XP režim.
 2. U Windows XP režimu ubacite instalacioni disk programa u CD/DVD jedinicu računara ili potražite instalacionu datoteku programa, otvorite datoteku i sledite uputstva za instaliranje programa.

  Program se instalira u Windows XP režimu
  Instaliranje programa u Windows XP režimu
 3. Kliknite na dugme ZatvoriDugme „Zatvori“ na vrhu prozora Windows XP režima.
 4. U operativnom sistemu Windows 7 kliknite na dugme StartDugme „Start“, izaberite stavku Windows Virtual PC, izaberite stavku Aplikacije Windows XP režima, a zatim izaberite program koji želite da otvorite.

  Beleška

  • Ako je prozor Windows XP režima otvoren kada pokušate da otvorite program u Windows XP režimu iz operativnog sistema Windows 7, biće zatraženo da zatvorite virtuelni računar. Uverite se da ste sačuvali sve podatke koje želite da sačuvate u Windows XP režimu pre nego što ga zatvorite.

ID članka: MSW700017