Instaliranje tehnologije Java u programu Windows Internet Explorer 9

Instaliranje tehnologije Java

  1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte Internet Explorer, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Internet Explorer.

  2. Idite na Veb lokaciju Java.com.

  3. Kliknite na dugme Besplatno preuzimanje tehnologije Java i izaberite stavku Prihvati i započni besplatno preuzimanje. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  4. Na traci sa obaveštenjima kliknite na dugme Pokreni. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  5. Kliknite na dugme Instaliraj.

  6. Kliknite na dugme Zatvori.

Deinstaliranje starijih verzija tehnologije Java

  1. Otvorite opciju „Programi i funkcije“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Programi, a zatim izabrati stavku Programi i funkcije.

  2. Na listi izaberite stavku Java, a zatim kliknite na dugme Deinstaliraj. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Napomena

  • Ako je navedeno više verzija tehnologije Java, prvo deinstalirajte starije verzije.