Kada instalirate novu verziju operativnog sistema Windows, na računaru možete zadržati stariju verziju operativnog sistema Windows. To se često naziva konfiguracija sa višestrukim pokretanjem ili dvojnim pokretanjem. Pri svakom pokretanju računara možete odabrati verziju operativnog sistema Windows koju ćete pokrenuti. Više informacija potražite u odeljku Mogu li da imam više operativnih sistema na računaru (višestruko pokretanje)?

Slika upravljanja diskom u alatki Microsoft Management Console
Konfiguracija diska sa višestrukim pokretanjem

Višestruko pokretanje na čvrstom disku računara zahteva posebne particije za svaki operativni sistem. Ako radite pod operativnim sistemom Windows Vista, postojeću particiju možete smanjiti da biste kreirali dodatni nedodeljeni prostor od kojeg ćete napraviti novu particiju. Više informacija potražite u odeljku Da li mogu ponovo da kreiram particije na čvrstom disku?

Ako radite pod operativnim sistemom Windows koji je stariji od verzije Windows Vista i treba da kreirate novu particiju, koristite program za kreiranje particija nezavisnog proizvođača. Nekoliko nezavisnih proizvođača nudi programe koji vam omogućavaju da ponovo kreirate particije na čvrstom disku bez brisanja podataka.

Upozorenja

  • Prvo morate da instalirate stariji operativni sistem, a zatim noviji operativni sistem. Ako to ne uradite (na primer, ukoliko instalirate operativni sistem Windows Vista na računaru koji već radi pod operativnim sistemom Windows 7), sistem može otkazati. Do toga može doći zato što starije verzije operativnog sistema Windows ne prepoznaju datoteke za pokretanje koje se koriste u novijim verzijama operativnog sistema Windows i mogu ih zameniti.

  • Uverite se da su particija ili disk na koje nameravate da instalirate novu verziju operativnog sistema Windows formatirani sistemom datoteka NTFS. Ako formatirate postojeću particiju na kojoj postoje podaci, oni će biti izbrisani. Da biste kreirali i formatirali particiju, pogledajte odeljak Kreiranje i formatiranje particije čvrstog diska.

Instaliranje operativnog sistema Windows na posebnoj particiji ili čvrstom disku

Uverite se da ste onemogućili kompletan antivirusni softver i napravili rezervne kopije datoteka na spoljnom čvrstom disku, CD-u, DVD-u, USB fleš disku ili mrežnoj fascikli pre instaliranja operativnog sistema Windows.

  1. Uključite računar koji koristi trenutno izdanje operativnog sistema Windows, a zatim ubacite instalacioni disk u CD ili DVD jedinicu računara. (Potrebno je da radite pod operativnim sistemom Windows da biste izvršili ovu proceduru. Nemojte ponovo pokretati računar pomoću instalacionog diska.)

  2. U meniju Instaliranje operativnog sistema Windows izaberite stavku Instaliraj odmah.

  3. Preporučuje se da stranici Preuzmite važne ispravke za instalaciju pribavite najnovije ispravke da biste osigurali uspešnu instalaciju i zaštitili računar od bezbednosnih pretnji. Morate da budete povezani sa Internetom da biste primili ispravke za instalaciju. Ova stranica se možda neće pojaviti ako računar nije povezan sa Internetom.

  4. Ukoliko prihvatate uslove licenciranja, na stranici Pročitajte uslove licenciranja kliknite na dugme Prihvatam uslove licenciranja.

  5. Na stranici Koju vrstu instalacije želite? izaberite opciju Prilagođena.

  6. Na stranici Gde želite da instalirate operativni sistem Windows, izaberite particiju ili disk na koji želite da instalirate novi operativni sistem Windows. Obavezno instalirajte Windows na particiji na kojoj nije instalirana trenutna verzija operativnog sistema Windows.

  7. Kliknite na dugme Dalje da biste započeli instalaciju. Možda ćete videti izveštaj o kompatibilnosti.