Instaliranje ispravki za Windows

Ako želite da Windows instalira važne ispravke kada one postanu dostupne, uključite automatsko ažuriranje. Važne ispravke obezbeđuju značajne prednosti kao što su poboljšana bezbednost i pouzdanost. Takođe možete da podesite Windows da automatski instalira preporučene ispravke koje mogu da reše probleme koji nisu kritični i da poboljšaju vaš utisak pri radu sa računarom. Opcionalne ispravke se ne preuzimaju niti instaliraju automatski. Da biste saznali više o tipovima ispravki koje objavljuje Microsoft, pogledajte ovaj članak baze znanja na Veb lokaciji Microsoft pomoć i podrška.

Ako ne uključite automatsko ažuriranje, redovno proveravajte da li postoje ispravke. Više informacija potražite u odeljcima Uključivanje ili isključivanje automatskog ažuriranja i Promena načina na koji Windows instalira ispravke ili obaveštava o njima.

Prikaži sve

Provera da li postoje ispravke za Windows

 1. Otvorite Windows Update tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte termin Update, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Windows Update.

 2. U levom oknu kliknite na dugme Proveri da li postoje ispravke, a zatim sačekajte dok Windows potraži najnovije ispravke za računar.

 3. Ako vidite poruku da su dostupne važne ispravke ili da je potrebno da pregledate važne ispravke, kliknite na poruku da biste prikazali i izabrali važne ispravke koje ćete instalirati.

 4. Na listi kliknite na važne ispravke za više informacija. Potvrdite izbor u poljima za potvrdu za bilo koje ispravke koje želite da instalirate, a zatim kliknite na dugme U redu.

 5. Kliknite na dugme Instaliraj ispravke.

  Pročitajte i prihvatite uslove licenciranja, a zatim kliknite na dugme Završi ako ispravka to zahteva. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Napomena

 • Neke ispravke mogu zahtevati da ponovo pokrenete računar da biste dovršili instalaciju. Sačuvajte i zatvorite sve programe pre ponovnog pokretanja da ne bi došlo do gubitka podataka.

Instaliranje upravljačkih programa i drugih opcionalnih ispravki

Da biste instalirali opcionalne ispravke, potrebno je da pregledate listu ispravki koje je Windows pronašao za računar i da ih izaberete sa te liste. Opcionalne ispravke ne instaliraju se automatski.

 1. Otvorite Windows Update tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte termin Update, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Windows Update.

 2. U levom oknu kliknite na dugme Proveri da li postoje ispravke, a zatim sačekajte dok Windows potraži najnovije ispravke za računar.

 3. Ako vidite poruku da su dostupne opcionalne ispravke ili da je potrebno da pregledate opcionalne ispravke, kliknite na poruku da biste prikazali i izabrali opcionalne ispravke koje ćete instalirati.

 4. Na listi kliknite na opcionalne ispravke da biste videli više informacija o njima. Potvrdite izbor u poljima za potvrdu za sve opcionalne ispravke koje želite da instalirate, a zatim kliknite na dugme U redu.

 5. Kliknite na dugme Instaliraj ispravke.

  Pročitajte i prihvatite uslove licenciranja, a zatim kliknite na dugme Završi ako ispravka to zahteva. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Više informacija o instaliranju ispravki za Microsoft Office potražite u odeljku Ažuriranje sistema Microsoft Office.

Šta treba raditi ako nešto nije u redu

Ažuriranje računara putem automatskog ažuriranja ili ručnom proverom ispravki jeste najbolji način za preuzimanje ispravki. Međutim, ponekad računar, bezbednosni softver ili problemi sa vezom mogu da spreče skeniranje ili instalaciju ispravki. Kada se to desi, evo nekoliko stvari koje možete da pokušate:

 • Ako imate uključeno automatsko ažuriranje, ali neke ispravke nisu uspele, pokušajte ručno da skenirate ispravke. Ovo ponekad može da reši problem.

 • Uverite se da na računaru nema virusa ni malvera. Pokrenite antivirusne i antispajver skenere pre nego što pokrenete funkciju Windows Update.

 • Zatvorite sve programe i ponovo pokrenite računar. Moguće je da neki drugi program sprečava rad funkcije Windows Update.

 • Proverite Internet vezu. Uverite se da možete da posećujete druge Veb lokacije pre nego što pokrenete funkciju Windows Update. Problemi sa vezom mogu da dovedu do grešaka koje izgledaju kao da su ih izazvali drugi faktori.

 • Ako znate koja ispravka vam je potrebna, na primer servisni paket ili bezbednosna ispravka, možete da pretražite Microsoft Veb lokaciju. Većina ispravki ima članak baze znanja (KB) koji objašnjava ispravku i većina ispravki obezbeđuje uputstva za ručno preuzimanje i instalaciju.

Ako ništa ne funkcioniše, možete da odete na Veb lokaciju Microsoft Update Centar za rešenja da biste zatražili podršku putem e-pošte.