Većinu hardverskih ili mobilnih uređaja možete instalirati jednostavnim priključivanjem na računar. Windows će automatski instalirati odgovarajući upravljački program ako je dostupan. Ako nije, Windows će vam zatražiti da ubacite disk sa softverom koji ste možda dobili uz hardverski uređaj.