Instaliranje operativnog sistema Windows: najčešća pitanja

Evo odgovora na uobičajena pitanja o instaliranju operativnog sistema Windows.

Prikaži sve

Koje pripreme treba izvršiti pre instaliranja operativnog sistema Windows?

Pre nego što počnete izvršite sledeće radnje kako biste uštedeli na vremenu i izbegli probleme tokom instalacije:

 • Ažurirajte antivirusni program, pokrenite ga, a zatim ga onemogućite. Nakon instaliranja operativnog sistema Windows, ne zaboravite da ponovo omogućite antivirusni program ili instalirajte novi antivirusni program koji radi sa operativnim sistemom Windows 7.

 • Napravite rezervnu kopiju datoteka. Rezervnu kopiju datoteka možete da napravite na spoljnom čvrstom disku, DVD-u, CD-u ili u mrežnoj fascikli. Za više informacija o pravljenju rezervne kopije datoteka u pomoći i podršci potražite termin „rezervna kopija“.

 • Povežite se sa Internetom. Uverite se da Internet veza funkcioniše da biste mogli da preuzmete najnovije instalacione ispravke. Ove ispravke obuhvataju bezbednosne ispravke i ispravke upravljačkih programa za hardver koje mogu olakšati instalaciju. Ako nemate Internet vezu, i dalje možete nadograditi ili instalirati Windows.

Šta mi je sve potrebno za instalaciju?

Tokom procesa instalacije biće vam potrebne sledeće stavke:

 • Windows instalacioni disk

 • Šifra proizvoda Šifru proizvoda možete pronaći na računaru ili na omotu instalacionog diska unutar pakovanja operativnog sistema Windows. Nalepnica sa šifrom proizvoda izgleda slično sledećoj:

  ŠIFRA PROIZVODA: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  Posetite Microsoft Veb lokaciju da biste videli primere nalepnica sa šiframa proizvoda.

 • Ime računara, ako je računar trenutno povezan sa mrežom.

Da li treba da izvršim nadogradnju ili da izvršim prilagođenu instalaciju?

Ako trenutna verzija operativnog sistema Windows može da se nadogradi, odaberite opciju Nadogradi da biste sačuvali datoteke, postavke i programe iz te verzije. Ovo je najjednostavnija opcija. Ako vašu verziju operativnog sistema Windows nije moguće nadograditi, morate odabrati opciju Prilagođeno.

Odaberite opciju Prilagođeno da biste potpuno zamenili trenutni operativni sistem ili da biste instalirali Windows na određenoj disk jedinici ili particiji koju ste izabrali. Opciju Prilagođeno možete da koristite i ako računar nema operativni sistem ili ako želite da podesite sistem sa višestrukim pokretanjem na računaru. Više informacija o podešavanju sistema sa višestrukim pokretanjem potražite u odeljku Instaliranje više operativnih sistema (višestruko pokretanje).

Upozorenja

 • Prilagođena instalacija briše programe i postavke. Pored toga, ako odlučite da izbrišete ili formatirate particiju koja sadrži verziju operativnog sistema Windows, svi podaci na toj particiji, uključujući programe, datoteke i postavke, trajno se brišu.

  Međutim, ako na particiji koju ste izabrali postoji kopija operativnog sistema Windows, a vi ne formatirate ili izbrišete tu particiju, sve korisničke datoteke će biti sačuvane u fascikli „Windows.old“ na particiji koju možete pretraživati kada se instalacija dovrši. Tokom prilagođene instalacije, dijalog će vas obavestiti ako se datoteke čuvaju u fascikli „Windows.old“.

 • Ipak preporučujemo da napravite rezervne kopije korisničkih datoteka pre obavljanja prilagođene instalacije. Na primer, ako imate šifrovane datoteke, možda nećete moći da im pristupite nakon instalacije operativnog sistema Windows. Ako ste napravili rezervne kopije korisničkih datoteka i vratili ih u prethodno stanje nakon instalacije operativnog sistema Windows, možete izbrisati fasciklu „Windows.old“ pomoću alatke „Čišćenje diska“. Više informacija potražite u odeljku Brisanje datoteka korišćenjem alatke „Čišćenje diska“.

 • Opciju Prilagođeno možete koristiti za formatiranje, proširivanje, kreiranje ili brisanje particija. Da biste izvršavali napredne zadatke upravljanja diskovima poput ovih, potrebno je da pokrenete računar pomoću Windows instalacionog diska. Ti tipovi naprednih zadataka upravljanja diskom mogu obrisati sve podatke na čvrstom disku, tako da obavezno napravite rezervne kopije svih korisničkih datoteka koje želite da sačuvate.

Da li se Windows 7 može deinstalirati?

Ne možete da deinstalirate Windows 7, ali možete ponovo da instalirate prethodni operativni sistem koji će onda zameniti Windows 7. Da biste ponovo instalirali prethodni operativni sistem, morate imati originalni instalacioni disk. Više informacija potražite u odeljku Instaliranje i ponovno instaliranje operativnog sistema Windows‍.

Upozorenje

 • Instaliranje prethodnog operativnog sistema će izbrisati programe, datoteke i postavke. Trebalo bi da napravite rezervne kopije svih datoteka i postavki koje želite da sačuvate kako biste mogli da ih vratite u prethodno stanje posle instalacije. Programe morate ručno ponovo instalirati kada se instalacija dovrši.

Napomena

Da li će programi raditi pod operativnim sistemom Windows 7?

Većina programa napisanih za Windows Vista radi i u sistemu Windows 7, ali neki stariji programi mogu raditi loše ili neće uopšte raditi. Više informacija o kompatibilnosti programa potražite u odeljku Omogućavanje pokretanja starijih programa u ovoj verziji operativnog sistema Windows‍‍.