Internet Backgammon: kako igrati

Backgammon je popularna igra za dva igrača koja se igra na tabli sa figurama koje se zovu kamenčići. Naizgled jednostavan cilj? Prvi ukloniti sve kamenčiće sa table.

Prikaži sve

Pokretanje igre

 1. Otvorite fasciklu „Igre“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte termin igre i sa liste rezultata izaberite stavku Explorer za igre.

 2. Dvaput kliknite na stavku Internet Backgammon.

  (Ne vidite ovu stavku? Pogledajte odeljak Gde se nalaze igre?)

 3. Kliknite na dugme Igraj.

  Ako je računar povezan sa Internetom, igra će se pokrenuti. U suprotnom, od vas će se zahtevati da se povežete. Internet Backgammon funkcioniše samo ako ste na mreži.

Prilagođavanje izgleda igre

Možete izabrati različite figure i table.

 1. Otvorite fasciklu „Igre“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte termin igre i sa liste rezultata izaberite stavku Explorer za igre.

 2. Dvaput kliknite na stavku Internet Backgammon.

  (Ne vidite ovu stavku? Pogledajte odeljak Gde se nalaze igre?)

 3. U meniju Igra izaberite stavku Promeni izgled.

 4. Izaberite željene opcije i kliknite na dugme U redu.

Ćaskanje sa protivnikom tokom igre

Internet Backgammon ima dvadesetak tekstualnih poruka koje možete koristiti da biste protivniku preneli ono što mislite.

 1. Uverite se da je ćaskanje uključeno tako što ćete u donjem desnom uglu u okviru Ćaskanje izabrati opciju uključeno.

 2. U donjem levom uglu izaberite stavku Izaberite poruku za slanje, a zatim izaberite neku od unapred napisanih fraza.

Slika igre „Internet Backgammon“
Internet Backgammon

Internet Backgammon: pravila i osnove

Cilj

Prvi uklonite sve kamenčiće sa table.

Tabla

Backgammon je igra za dva igrača koja se igra sa figurama koje se zovu kamenčići. Svaka strana – braon i bela – u početku ima 15 kamenčića.

Kamenčići se nalaze na tabli koja se sastoji od dvadeset i četiri uska trougla. Trouglovi – koji se zovu tačke – menjaju boju i raspoređeni su u kvadrante od po šest trouglova.

Tačke su na svakoj strani numerisane brojevima od 1 do 12. Tablu deli središnji deo koji se zove traka.

Sa desne strane table ćete videti broj tačaka. To je ukupan broj tačaka za koji morate da pomerite kamenčiće da biste ih uklonili sa table (zove se i uklanjanje u igri Backgammon). Broj tačaka u početku iznosi 167.

Da biste uklonili kamenčiće, moraćete sve da ih pomerate u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu od tačke 1 u gornjem desnom uglu ekrana.

Kako igrati

Pomeranje kamenčića

Da biste odlučili ko će igrati prvi, svaki igrač treba da klikne na dugme Bacanje da bi bacio jednu kockicu. Pobeđuje igrač sa većim brojem. Nakon toga igrači igraju naizmenično, a svaki baca dve kockice.

Brojevi određuju koliko daleko možete pomeriti kamenčiće. Na primer, ako rezultat bacanja bude 4 i 2, moći ćete da pomerite jedan kamenčić za četiri tačke u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu, a zatim isti kamenčić ili drugi kamenčić za još dve tačke. (Ako rezultat bacanja na obe kocke bude isti broj, moći ćete dva puta da iskoristite brojeve na obe kocke pomerajući do četiri kamenčića.)

Da biste pomerili kamenčić, kliknite na njega, prevucite ga na novu tačku, a zatim kliknite ponovo da biste ga otpustili. Windows neće dozvoliti nevažeća pomeranja. Kada zadržite pokazivač na kamenčiću ili kliknete na njega, pored tačaka na koje vam je dozvoljeno da se pomerite pojaviće se puni rombovi.

Kamenčiće možete pomerati preko tačaka koje zauzima protivnik. Međutim, kamenčić možete postaviti samo na tačke koje sadrže vaše kamenčiće ili manje od dva protivnikova kamenčića. Tačka sa dva ili više protivnikova kamenčića je zatvorena i zbog toga je zabranjena.

Ako vam zatvorena tačka dozvoli korišćenje samo jednog bacanja, morate iskoristiti veći broj. Ukoliko nijedno bacanje nije moguće, gubite svoj red.

Uklanjanje

Da biste započeli da uklanjate kamenčiće sa table, prvo morate svih 15 kamenčića premestiti na matičnu tablu – za šest tačaka u donji desni kvadrant table.

Kamenčiće uklanjate tako što ih pomerate van table nadesno.

Slabe tačke

Tačka na kojoj se nalazi jedan kamenčić naziva se slaba tačka. Ako protivnik postavi kamenčić na vašu slabu tačku (ili je pogodi, rečeno igračkim žargonom), taj kamenčić se izbacuje na traku. Ako vi imate kamenčiće na traci, morate ih vratiti u igru da biste mogli da pomerate druge kamenčiće.

Ako je na matičnoj tabli protivnika zatvoreno svih 6 tačaka, bićete zaglavljeni na traci. Moraćete da sačekate dok protivnik stvori otvorenu tačku.

Bodovanje

Svaka igra vredi 1 poen. Vrednost igre možete povećati dupliranjem. Kada kliknete na dugme Dvostruko, protivnik mora prihvatiti dupliranje ili se predati.

Ako protivnik prihvati, on ponovo može izvršiti dupliranje. Ako vi prihvatite, pravo korišćenja dugmeta „Dvostruko“ ponovo dobijate vi. To može da se nastavi dok igrači ne dođu do maksimalnih 64 poena. Promenu vrednosti igre prati kocka za dupliranje sa desne strane table.

Ako uklonite sve kamenčiće pre nego što protivnik ukloni ijedan kamenčić, igra se zove gammon. Dobijate dvostruki iznos poena za igru.

Ako uklonite sve kamenčiće pre nego što protivnik ukloni ijedan kamenčić, a on ima kamenčić na traci ili na vašoj matičnoj tabli, igra se zove backgammon. Dobijate trostruki iznos poena za igru.

Predaja igre može uticati na vaš rezultat na razne načine, zavisno od toga kako to učinite. Ako protivnik predloži dupliranje rezultata, a vi odlučite da se predate, protivnik će dobiti sve poene na raspolaganju pre ponude.

Ako se predate tokom igre tako što ćete kliknuti na dugme Predaj, određeni broj poena morate ustupiti protivniku.

Saveti i predlozi

 • Prodrmajte ih. Da li vaš protivnik namerno izbegava da napravi potez ili usporava igru nadajući se da ćete vi odustati? Sačekajte da se pojavi dugme Prodrmaj. Kada kliknete na njega, nateraćete drugog igrača da napravi potez inače će mu biti prekinuta veza sa igrom.

 • Vreme zatvaranja. Zatvorite tačke 5 i 7 čim to bude moguće. Ako je neophodno, upotrebite kamenčiće na tački 12 protivnika da bi vam pomogli. Zatim zatvorite tačku 4, a posle i sve dodatne tačke na matičnoj tabli.

 • Zaštita slabih tačaka. Kada premeštate pločicu iz protivnikove baze rano u igri, približite je što više protivnikovoj tački 12. Treba da izbegavate pomeranja na tačku 9 ili 7, jer je kod njih veoma lako pogoditi slabe tačke.

 • Deljenje trkača. Dve pločice (koje se nazivaju trkači) možete da podelite na protivnikovoj tački 1 rano u igri. Međutim, obično se ne preporučuje da ih ostavite same tokom igre, osim ako mogu da pogode slabu tačku ili da se zajedno pomere. To se može desiti ako na primer bacite 6 i 6 ili 4 i 4.

 • Kreiranje zlatnih doba. Pogodite slabu tačku na svojoj tački 5 čak i ako morate da napustite slabu tačku, očekujući da ćete je pokriti u sledećem pomeranju. To može dovesti do niza od šest susednih zatvorenih tačaka (zove se zlatno doba), što vas postavlja u dobar položaj za pobedu.

 • Pratite brojeve tačaka. Broj tačaka broji koliko tačaka morate da se pomerite da biste premestili svoje pločice. Ako je vaš broj mnogo veći od protivnikovog broja, možda ćete želeti da igrate agresivnije, nego u slučaju da imate manji broj tačaka.

 • Razumite šta vam je cilj. Ako protivnik predloži predaju, možete to odbiti i pokušati da dobijete gammon što će udvostručiti poene prikazane na kocki za dupliranje.