Dodaci programa Internet Explorer: najčešća pitanja

Dodaci Veb pregledača dodaju funkcije Veb pregledaču (na primer, dodatne trake sa alatkama, animirane pokazivače miša, podatke o akcijama i blokatore iskačućih reklama).

Prikaži sve

Odakle potiču dodaci?

Mnogi dodaci potiču sa Interneta i obično traže vašu dozvolu pre nego što se instaliraju na računar. Neki od njih, međutim, mogu biti instalirani bez vašeg znanja. To se dešava ako je dodatak bio deo drugog programa koji ste instalirali. Neki dodaci instaliraju se uz Microsoft Windows.

Kako mogu da vidim koji su dodaci instalirani?

 1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte Internet Explorer, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Internet Explorer.

 2. Kliknite na dugme Alatke, a zatim izaberite stavku Upravljaj dodacima.

 3. U odeljku Tipovi dodataka izaberite stavku Trake sa alatkama i proširenja.

 4. Sa liste Prikaži možete izabrati neki od sledećih prikaza dodataka:

  • Da biste prikazali celokupnu listu dodataka koji se nalaze na računaru, izaberite opciju Svi dodaci.

  • Da biste prikazali samo one dodatke koji su bili potrebni za trenutnu Veb stranicu ili Veb stranicu koja je nedavno prikazana, izaberite opciju Dodaci koji su trenutno učitani.

  • Da biste prikazali dodatke koje je preliminarno odobrio Microsoft, proizvođač računara ili dobavljač usluga, izaberite opciju Pokretanje bez traženja dozvole.

  • Da biste prikazali samo 32-bitne ActiveX kontrole, izaberite opciju Preuzete kontrole.

 5. Kada završite, kliknite na dugme Zatvori.

Zašto dobijam poruku koja me obaveštava da Internet Explorer radi bez dodataka kada ga pokrenem?

Ova poruka se prikazuje kada se Internet Explorer otvori sa onemogućenim dodacima. Da biste normalno pokrenuli Internet Explorer (sa uključenim dodacima), uverite se da ste u meniju „Start“ izabrali stavku Internet Explorer i nemojte izabrati stavku Internet Explorer (bez dodataka).

Postoji nekoliko dodataka na listi koje nisam instalirao. Kako su dospeli na moj računar?

Neki dodaci su unapred odobreni i od početka su instalirani na računaru. Svi unapred odobreni dodaci su provereni i digitalno potpisani. Unapred odobrene dodatke može obezbediti Microsoft, proizvođač računara, dobavljač Internet usluga (ako koristite privatnu zaštićenu verziju programa Internet Explorer) ili administrator mreže. Da biste videli preliminarno odobrene dodatke instalirane na računaru, uradite sledeće:

Prikazivanje preliminarno odobrenih dodataka

 1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte Internet Explorer, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Internet Explorer.

 2. Kliknite na dugme Alatke, a zatim izaberite stavku Upravljanje dodacima.

 3. Sa liste Prikaži izaberite stavku Pokretanje bez traženja dozvole.

 4. Nakon toga ćete videti listu svih preliminarno odobrenih dodataka. Kada završite sa pregledanjem liste, kliknite na dugme Zatvori.

Napomene

 • Neki dodaci su digitalno potpisani što znači da u datoteci postoji specijalno kodirana oznaka koja može identifikovati izdavača. Ako je u koloni Izdavač prikazana stavka (Nije potvrđen), dodatak nije digitalno potpisan.

 • Ako se računar nalazi na domenu, neke dodatke je možda onemogućio administrator mreže. U tom slučaju, dodatak možda neće biti prikazan na listi dodataka ili nećete moći da ga omogućite. Administrator će morati da omogući dodatak da biste mogli da ga koristite.

Šta mogu da uradim ako smatram da dodatak stvara probleme?

Dodaci se obično koriste bez problema, ali ponekad neočekivano isključuju Internet Explorer. To se može dogoditi ako je dodatak kreiran za raniju verziju programa Internet Explorer ili ima grešku u programiranju.

Evo šta možete učiniti:

 • Onemogućite ga. Ako se problemi koje prouzrokuje dodatak ponavljaju, onemogućite ga pomoću funkcije „Upravljač dodacima“.

 • Prijavite ga. Možda ćete želeti da prijavite problem korporaciji Microsoft kada to od vas bude zatraženo. Prijava je anonimna i od vas ne zahteva ništa osim dozvole. Te prijave se koriste za poboljšavanje naših proizvoda i podsticanje drugih preduzeća da ažuriraju i unaprede svoje proizvode.

Da li mogu da izbrišem dodatke ili ActiveX kontrole?

Možete izbrisati samo one ActiveX kontrole koje ste preuzeli i instalirali. Ne možete izbrisati ActiveX kontrole koje su unapred instalirane, kao ni nijedan tip dodataka, ali možete ih onemogućiti. Da biste izbrisali ActiveX kontrolu koju ste instalirali, koristite funkciju „Upravljač dodacima“. Ako dodatak ne može da se ukloni pomoću funkcije „Upravljač dodacima“, možda ćete moći da ga deinstalirate preko kontrolne table.

Brisanje ActiveX kontrola koje ste instalirali

 1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte Internet Explorer, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Internet Explorer.

 2. Kliknite na dugme Alatke, a zatim izaberite stavku Upravljanje dodacima.

 3. Sa liste Prikaži izaberite stavku Preuzete kontrole da biste prikazali sve ActiveX kontrole.

 4. Izaberite ActiveX kontrolu koju želite da izbrišete, a zatim kliknite na dugme Više informacija.

 5. U dijalogu Više informacija kliknite na dugme Ukloni Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite..

 6. Ponovite 4. i 5. korak za svaku kontrolu koju želite da izbrišete. Kada završite, kliknite na dugme Zatvori.

Kako mogu da onemogućim dodatak pregledača?

Pre nego što onemogućite dodatak pregledača, imajte na umu da neke Veb stranice ili sâm Internet Explorer možda neće ispravno prikazivati sadržaje ako je neki dodatak onemogućen. Preporučujemo da dodatke onemogućite samo ako više puta dovedu do zatvaranja programa Internet Explorer.

Trajno onemogućavanje dodataka

 1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte Internet Explorer, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Internet Explorer.

 2. Kliknite na dugme Alatke, a zatim izaberite stavku Upravljanje dodacima.

 3. Sa liste Prikaži izaberite stavku Svi dodaci.

 4. Kliknite na dodatak koji želite da onemogućite, a zatim na dugme Onemogući.

 5. Ponovite korak 4 za svaki dodatak koji želite da onemogućite. Kada završite, kliknite na dugme Zatvori.

Izvršite dole navedene korake da biste pokrenuli Internet Explorer tako da svi dodaci budu privremeno onemogućeni. Dodaci će biti onemogućeni dok ponovo ne pokrenete Internet Explorer na uobičajen način. Da biste trajno onemogućili dodatke, izvršite korake navedene u gornjem odeljku.

Privremeno onemogućavanje svih dodataka

 • Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, izaberite stavku Pribor, izaberite stavku Sistemske alatke, a zatim izaberite stavku Internet Explorer (bez dodataka).

Kako mogu ponovo da omogućim dodatak pregledača?

Možda ćete želeti ponovo da omogućite dodatak pregledača ukoliko ste ga onemogućili a želite da posetite lokaciju koja ga zahteva ili ako je onemogućavanje dodatka dovelo do opštih problema sa prikazivanjem Veb stranica ili programa Internet Explorer.

Ponovno omogućavanje dodatka

 1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte Internet Explorer, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Internet Explorer.

 2. Kliknite na dugme Alatke, a zatim izaberite stavku Upravljanje dodacima.

 3. U okviru Prikaži izaberite stavku Svi dodaci.

 4. Izaberite dodatak koji želite da omogućite, a zatim kliknite na dugme Omogući.

 5. Ponovite korak 4 za svaki dodatak koji želite da omogućite. Kada završite, kliknite na dugme Zatvori.