Onemogućavanje deljenja određenih datoteka i fascikli sa matičnom grupom

Kada kreirate matičnu grupu ili joj se pridružite, birate biblioteke koje želite da delite sa drugim osobama iz matične grupe. Biblioteke se prvo dele sa pristupom Čitanje, što znači da možete da pregledate ili poslušate sadržaj biblioteke, ali da ne možete da promenite datoteke u njoj. Kasnije možete podesiti nivo pristupa, kao i isključiti određene datoteke i fascikle iz deljenja.

Prikaži sve

Sprečavanje deljenja biblioteke (prilikom kreiranja ili pridruživanja matičnoj grupi)

 1. Otvorite funkciju HomeGroup tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, u polju za pretragu otkucati termin homegroup, a zatim izabrati stavku HomeGroup.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste kreirali novu matičnu grupu, izaberite stavku Kreiranje matične grupe.

  • Da biste se pridružili postojećoj matičnoj grupi, kliknite na dugme Pridruži se odmah.

 3. Na sledećem ekranu čarobnjaka opozovite izbor u polju za potvrdu za sve biblioteke koje ne želite da delite.

  Slika dijaloga „Kreiranje funkcije HomeGroup“
  Dijalog „Create a Homegroup (Kreiranje matične grupe)“
 4. Kliknite na dugme Dalje, a zatim na dugme Završi.

Sprečavanje deljenja biblioteke (nakon kreiranja ili pridruživanja matičnoj grupi)

 1. Otvorite funkciju HomeGroup tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, u polju za pretragu otkucati termin homegroup, a zatim izabrati stavku HomeGroup.

 2. Opozovite izbor u polju za potvrdu za sve biblioteke koje ne želite da delite i kliknite na dugme Sačuvaj promene.

Sprečavanje deljenja određenih datoteka ili fascikli (nakon kreiranja ili pridruživanja matičnoj grupi)

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim kliknite na svoje korisničko ime.
 2. Dođite do datoteke ili fascikle koju želite da isključite iz deljenja, a zatim je izaberite.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste sprečili deljenje datoteke ili fascikle sa svim osobama, kliknite na dugme Deli sa na traci sa alatkama, a zatim izaberite stavku Niko

  • Da biste datoteku ili fasciklu delili sa nekim osobama, a sa nekima ne, kliknite na dugme Deli sa na traci sa alatkama, izaberite stavku Određenim osobama, izaberite osobe sa kojima želite da je delite, a zatim kliknite na dugme Dodaj. Kliknite na dugme Deli kada završite.

  • Da biste promenili nivo pristupa datoteci ili fascikli, kliknite na dugme Deli sa na traci sa alatkama, a zatim izaberite stavku Matična grupa (čitanje) ili Matična grupa (čitanje/pisanje).

Pogledajte ovaj video zapis da biste saznali kako da sprečite deljenje određenih datoteka i fascikli (2:03)