Definicije programa Windows zaštitnik predstavljaju datoteke koje služe kao enciklopedije poznatog špijunskog softvera i drugog potencijalno neželjenog softvera. Pošto se špijunski softver neprekidno razvija, Windows zaštitnik se oslanja na ažurne definicije da bi utvrdio da li je softver koji pokušava da se instalira ili pokrene na računaru špijunski softver ili potencijalno neželjeni softver.

Windows zaštitnik radi sa postavkama usluge „AžuriranjeWindowsa“ da bi automatski instalirao najnovije definicije. Više informacija potražite u odeljku Promena načina na koji Windows instalira ispravke ili obaveštava o njima.

Prikaži sve

Automatska provera da li postoje nove definicije pre planiranih skeniranja (preporučuje se)

  1. Otvorite Windows zaštitnik tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte termin Zaštitnik, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Windows zaštitnik.

  2. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.

  3. U okviru Automatsko skeniranje uverite se da je potvrđen izbor u polju za potvrdu Automatski skeniraj računar (preporučuje se).

  4. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Pre skeniranja proveri da li postoje ažurirane definicije i kliknite na dugme Sačuvaj. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Ručna provera da li postoje nove definicije

Ako ne koristite planirana skeniranja ili ako ispravke ne dobijate automatski, trebalo bi da proveravate da li postoje nove definicije najmanje jednom sedmično. Da bi pomogao u zaštiti računara, program Windows zaštitnik će vas obavestiti ako su definicije zastarele više od sedam dana.

  1. Otvorite Windows zaštitnik tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte termin Zaštitnik, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Windows zaštitnik.

  2. Kliknite na strelicu pored dugmeta „Pomoć“ Slika dugmeta „Pomoć za Windows zaštitnik“, a zatim izaberite stavku Proveri da li postoje ispravke.