Aplikaciju Windows Media Center možete da zadržite iznad drugih prozora na radnoj površini čak i kada radite u drugim programima. Ovo može biti korisno ako gledate TV u aplikaciji Media Center i istovremeno radite nešto drugo. Veličinu prozora aplikacije Media Center možete i da promenite da biste na radnoj površini ili u drugim programima mogli da vidite sve što želite.

Prikaži sve

Zadržavanje aplikacije Media Center iznad drugih prozora

  1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi i izaberite stavku Windows Media Center.
  2. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Zadaci, izaberite stavku Postavke, stavku Opšte i izaberite stavku Pokretanje i ponašanje prozora.

  3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Uvek zadrži Windows Media Center na vrhu i kliknite na dugme Sačuvaj.

Promena veličine prozora aplikacije Media Center

  1. Ako je Media Center u režimu celog ekrana, pomerite miš da bi se prikazale kontrole miša i u gornjem desnom uglu kliknite na dugme Vrati u prethodno stanjeSlika dugmeta „Vrati u prethodno stanje“.
  2. Da biste promenili veličinu prozora, postavite pokazivač na bilo koji ugao prozora aplikacije Media Center. Kada se pokazivač promeni u dijagonalnu dvostranu strelicu Slika dijagonalne strelice koja ukazuje na to da visina i širina prozora mogu da se promene, kliknite na ivicu i prevucite je u bilo kom smeru.