Ovaj članak sadrži informacije koje pomažu pri upravljanju ispravkama preko mreže i pronalaženju pravih ispravki za svaki računar na mreži. Svakom računaru na mreži potrebne su ispravke koje su dizajnirane za verziju operativnog sistema Windows pod kojom računar radi. Računaru koji radi pod operativnom sistemom Windows Vista, na primer, nisu potrebne iste ispravke kao računaru koji radi pod ovom verzijom operativnog sistema Windows.

Ažuriranje računara na kućnoj mreži

Najlakši način da redovno ažurirate kućnu mrežu jeste da uključite automatsko ažuriranje operativnog sistema Windows na svakom računaru. Koristite preporučene postavke tako da, bez obzira na to ko koristi računar, Windows može da proveri da li postoje ispravke i da ih instalira po redovnom planu. Više informacija potražite u odeljku Razumevanje automatskog ažuriranja operativnog sistema Windows. Takođe možete odabrati da dozvolite svakome ko koristi računar da ručno instalira opcionalne ispravke i softver. Više informacija potražite u odeljku Promena načina na koji Windows instalira ispravke ili obaveštava o njima.

Upravljanje ispravkama za računare na kancelarijskoj mreži

Ako ste administrator sistema za mrežu, možete da koristite ove opcije da biste redovno ažurirali sve računare na mreži.

  • Uverite se da je automatsko ažuriranje operativnog sistema Windows uključeno i podešeno na postavku koju želite da koriste svi računari na mreži. Da biste upravljali postavkama automatskog ažuriranja operativnog sistema Windows za svaki računar, koristite postavke smernica grupe za usluguWindows Update. Više informacija o smernicama grupe potražite na lokaciji Microsoft TechNet gde ćete potražiti termin „smernice grupe“.

  • Da biste pronašli ispravke za više verzija operativnog sistema Windows, pretražite Katalog Windows Update na mreži.

  • Da biste saznali više o ažuriranju Windows operativnih sistema i drugih Microsoft proizvoda koji se pokreću unutar zaštitnog zida preduzeća, idite na Veb lokaciju Windows Server usluge ažuriranja (WSUS). Ova usluga pomaže administratorima da ciljaju sisteme za primenu ispravki, definišu interakciju korisnika sa ispravkama, planiraju učestalost i prioritet ispravki i drugo.

  • Da biste saznali kako da ažurirate Microsoft Office, pogledajte odeljak Ažuriranje sistema Microsoft Office.