Većina ljudi pomisli na gledanje i snimanje TV programa kada razmišlja o aplikaciji Windows Media Center, međutim, da li ste znali da je Media Center takođe odličan za slušanje muzike?

Windows Media Center možete koristiti za reprodukovanje omiljenih pesama, kreiranje spiskova numera za žurke i čak gledanje projekcije slajdova slika dok se reprodukuje muzika.

Slika opcije za biblioteku muzike u programu Windows Media Center
Pristup muzici u aplikaciji Windows Media Center

Najbolje iskustvo pri korišćenju aplikacije Media Center ostvaruje se uz upotrebu kompatibilnog daljinskog upravljača za Media Center. Ako nemate daljinski upravljač za Media Center, kroz kolekciju digitalnih medija možete se pomerati nalevo ili nadesno tako što ćete premestiti miš na ivicu ekrana ili upotrebiti tastere sa strelicama nalevo ili nadesno na tastaturi.

Prikaži sve

Pronalaženje i reprodukovanje muzike

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Center.
 2. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Muzika, a zatim izaberite stavku Biblioteka muzike.

 3. Izaberite grupisanje (kao što je Albumi ili Izvođači), a zatim izaberite muziku koju želite da slušate.

 4. Pronađite pesmu, album ili spisak numera koji želite da reprodukujete, a zatim kliknite na dugme Reprodukuj.

Saveti

 • Ako već imate muziku koja se reprodukuje i želite da na listu pesama (u redosled) dodate pesmu, album ili spisak numera koje će se reprodukovati kasnije, kliknite desnim tasterom miša na stavku, a zatim izaberite stavku Dodaj na listu pesama.

 • Da biste iz početnog ekrana aplikacije Windows Media Center pretražili biblioteku muzike aplikacije Media Center, pomerite se do stavke Muzika, pomerite se nadesno, kliknite na dugme Pretraži, a zatim unesite kriterijume pretrage.

Ocenjivanje i reprodukovanje omiljene muzike

Možete oceniti pojedinačne pesme da biste mogli da pratite omiljene pesme, a zatim reprodukovati samo omiljenu muziku.

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Center.
 2. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Muzika, a zatim izaberite stavku Biblioteka muzike.

 3. Izaberite stavku Pesme, kliknite desnim tasterom miša na pesmu koju želite da ocenite, a zatim više puta kliknite na dugme „Ocena“ (pet zvezdica u nizu) dok ne prikaže željenu ocenu.

 4. Kliknite na zeleno dugme „Start“ Slika zelenog dugmeta „Start“ u programu Windows Media Center da biste se vratili u početni ekran aplikacije Windows Media Center, pomerite se do stavke Muzika, a zatim izaberite stavku Reprodukuj omiljene numere.

  Media Center podrazumevano koristi ocene za utvrđivanje pesama koje su omiljene. Da biste promenili postavke omiljene muzike, u početnom ekranu aplikacije Media Center pomerite se do stavke Zadaci, izaberite stavku Postavke, izaberite stavku Muzika, izaberite stavku Omiljena muzika, izvršite željena prilagođavanja, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Prikaz omiljenih slika pri reprodukovanju muzike

Možete kreirate specijalnu prezentaciju omiljenih slika koje će se prikazivati dok se reprodukuje muzika.

 1. Pri reprodukciji muzike, na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Reprodukuje se, a zatim kliknite na ikonu.

 2. Kliknite na dugme Reprodukuj slike da biste započeli prezentaciju omiljenih slika.

Napomena

Prikaz i uređivanje liste pesama (redosleda)

 1. Pri reprodukciji muzike, na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Reprodukuje se, a zatim kliknite na ikonu.

 2. Izaberite stavku Prikaži listu pesama, izaberite stavku Uredi listu, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Pomoću dugmadi sa strelicama nagoreSlika strelice nagore i nadoleSlika strelice nadole premeštajte pesme nagore ili nadole na listi.
  • Da biste uklonili pesmu sa liste, kliknite na dugme IzbrišiSlika dugmeta „Izbriši“.
 3. Kliknite na dugme Gotovo.

Čuvanje liste pesama (redosleda) kao spiska numera

Pesme koje su poređane na listi pesama možete sačuvati kao trajan spisak numera za ponovnu reprodukciju. Spiskovi numera predstavljaju odličan način prilagođavanja doživljaja slušanja. Kreiranjem spiska numera možete da grupišete bilo koju kombinaciju pesama na listi koju zatim možete brzo da reprodukujete ili narežete na CD. Da biste saznali kako da narežete muziku, pogledajte odeljak Narezivanje CD-a ili DVD-a.

 1. Kada dodate muziku na listu pesama, na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Reprodukuje se, a zatim kliknite na ikonu.

 2. Izaberite stavku Prikaži listu, a zatim stavku Sačuvaj (spisak num.).

 3. Otkucajte ime za spisak numera, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  Kada listu pesama (redosled) sačuvate kao spisak numera, on se dodaje trajnom skupu spiskova numera. Spiskovima numera možete pristupiti u okviru opcije Muzička biblioteka i stavke Spiskovi numera.

Brisanje muzike sa računara

Ako izbrišete pesmu, album ili spisak numera iz aplikacije Media Center, trajno ste ih izbrisali iz biblioteke muzike i sa računara.

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Center.
 2. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Muzika, a zatim izaberite stavku Biblioteka muzike.

 3. Izaberite stavku Album, Pesma ili Spisak numera, kliknite desnim tasterom miša na naslov ili ime, a zatim izaberite stavku Izbriši.

 4. Kliknite na dugme Da da biste potvrdili brisanje.

Uključivanje vizuelizacije tokom reprodukcije muzike

 1. Pri reprodukciji muzike, na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Reprodukuje se, a zatim kliknite na ikonu.

 2. Kliknite na dugme Vizuelizuj.

Savet

 • Možete kružiti kroz razne vizuelizacije koristeći tastere sa strelicama nalevo i nadesno na tastaturi.

Da bi vizuelizacija uvek počela tokom reprodukcije muzike

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Center.
 2. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Zadaci, izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Muzika.

 3. Kliknite na dugme Opcije stavke „Reprodukuje se”, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Automatski pokreni vizuelizacije.

 4. U okviru stavke Prikaži informacije o pesmi tokom vizuelizacija izaberite neku opciju, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.