Menjanje projekcije slajdova u pozadini radne površine

U trenutnu projekciju slajdova u pozadini radne površine možete dodati nove slike, ukloniti slike, promeniti postavke ili isključiti projekciju slajdova. Informacije o kreiranju projekcije slajdova potražite u odeljku Kreiranje projekcije slajdova u pozadini radne površine.

Dodavanje slika u trenutnu projekciju slajdova

Uverite se da se sve slike koje želite da dodate nalaze u istoj fascikli kao i slike iz trenutne projekcije slajdova.

 1. Otvorite pozadinu radne površine tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“ i izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin pozadina radne površine i izaberite stavku Promena pozadine radne površine..

 2. Ako ne vidite slike projekcije slajdova, izaberite listu Lokacija slike da biste prikazali druge kategorije ili kliknite na dugme Potraži da biste na računaru pronašli fasciklu u kojoj se nalaze slike za projekciju slajdova.

  Slika liste „Lokacija slike“
  Traženje slika na drugim lokacijama na računaru.
 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Postavite pokazivač na svaku sliku koju želite da dodate u projekciju slajdova, potvrdite izbor u polju za potvrdu, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj promene.

   Napomena

   • Ako pretražite fasciklu na računaru da biste pronašli slike koje želite da dodate, sve slike u toj fascikli biće automatski izabrane. Ako ne želite da uključite sve slike u projekciju slajdova, kliknite na dugme Obriši sve, izaberite zasebno svaku sliku koju želite da uključite, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj promene.

   Slika jedne slike koja nije izabrana u grupi izabranih slika
   Postavite pokazivač na sliku, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu da biste je dodali u u projekciju slajdova.
  • Pritisnite i držite taster CTRL, kliknite na svaku sliku koju želite da dodate, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj promene. U projekciji slajdova prikazaće se samo izabrane slike.

  Napomena

  • Ako se izaberu sve slike u fascikli, svaka nova slika koju dodate u fasciklu biće automatski dodata u projekciju slajdova.

Uklanjanje slika iz projekcije slajdova

 1. Otvorite pozadinu radne površine tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“ i izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin pozadina radne površine i izaberite stavku Promena pozadine radne površine..

  Ako se slike trenutne projekcije slajdova nalaze na drugoj lokaciji, na listi Lokacija slike izaberite odgovarajuću lokaciju ili kliknite na dugme Potraži da biste pronašli fasciklu u kojoj se nalaze slike za projekciju slajdova.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Postavite pokazivač na svaku sliku koju želite da uklonite iz projekcije slajdova, opozovite izbor u njenom polju za potvrdu, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj promene.

  • Pritisnite i držite taster CTRL, kliknite na svaku sliku koju želite da uklonite, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj promene. U projekciji slajdova prikazaće se samo izabrane slike.

  Napomene

  • Nemojte opozvati izbor u polju za potvrdu za slike koje želite da zadržite u projekciji slajdova

  • Uverite se da su izabrane najmanje dve slike. Ako se izabere samo jedna slika, projekcija slajdova će se završiti i izabrana slika će postati pozadina radne površine.

Prelazak na sledeću sliku u projekciji slajdova

Na sledeću sliku u projekciji slajdova u pozadini radne površine možete preći bez promene postavki projekcije slajdova.

 • Kliknite desnim tasterom miša na radnu površinu, a zatim izaberite stavku Sledeća pozadina radne površine.

Promena postavki projekcije slajdova

Možete prilagoditi položaj slike, vreme između promene slika i postavke slučajnog redosleda za projekciju slajdova.

 1. Otvorite pozadinu radne površine tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“ i izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin pozadina radne površine i izaberite stavku Promena pozadine radne površine..

  Ako se slike trenutne projekcije slajdova nalaze na drugoj lokaciji, na listi Lokacija slike izaberite odgovarajuću lokaciju ili kliknite na dugme Potraži da biste pronašli fasciklu u kojoj se nalaze slike za projekciju slajdova.

 2. Izvršite neke od sledećih radnji:

  • Na listi Položaj slike izaberite stavku da biste izrezali slike da bi ispunile ekran, uklopili slike u ekran, razvukli ih da bi se uklopile u ekran, složili ih naporedno ili ih centrirali na ekranu.

  • Na listi Menjanje slike svakih izaberite neku stavku da biste odabrali koliko brzo projekcija slajdova menja slike.

  • Potvrdite izbor u polju za potvrdu Slučajni redosled da bi se slike prikazivale nasumičnim redosledom.

 3. Kliknite na dugme Sačuvaj promene da biste sačuvali nove postavke.

Isključivanje projekcije slajdova

 1. Otvorite pozadinu radne površine tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“ i izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin pozadina radne površine i izaberite stavku Promena pozadine radne površine..

 2. Kliknite na jednu sliku ili boju da biste ih postavili kao pozadinu radne površine, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj promene.