Lupa uvećava različite delove ekrana. Ovo je naročito korisno za prikazivanje objekata koji se teško vide, ali i za lakše pregledanje celog ekrana.

Postoje tri režima:

 • Režim celog ekrana.U režimu celog ekrana uvećan je ceo ekran. U tom slučaju lupa može pratiti pokazivač miša.

 • Režim sočiva. U režimu sočiva uvećana je oblast oko pokazivača miša. Kada pomerite pokazivač miša, uvećana oblast ekrana pomera se zajedno sa njim.

 • Režim „Usidreno“. U režimu „Usidreno“, samo deo ekrana je uvećan, dok ostatak radne površine ostaje u normalnom stanju. Tako možete kontrolisati koja će oblast ekrana biti uvećana.

Napomena

 • Režim celog ekrana i režim sočiva su dostupni samo kao deo Aero iskustva. Ako vaš računar ne podržava Aero ili ako koristite temu koja nije Aero tema, lupa će raditi samo u režimu „Usidreno“.

 1. Otvorite lupu tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, izabrati stavku Jednostavan pristup, a zatim izabrati stavku Lupa.

 2. U meniju Prikazi izaberite režim koji želite da koristite.

 3. Pomerite pokazivač na deo ekrana koji želite da uvećate.

Napomene

 • Za izlazak iz lupe pritisnite taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom+ Esc.
 • Kada koristite režim celog ekrana, celu radnu površinu možete brzo pregledati tako što ćete u meniju Prikazi izabrati stavku Pregledaj ceo ekran.

 • Listu tasterskih prečica koje možete koristiti sa lupom potražite u odeljku Tasterske prečice.

Prikaži sve

Izbor mesta fokusa lupe

 1. Otvorite lupu tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, izabrati stavku Jednostavan pristup, a zatim izabrati stavku Lupa.

 2. Kliknite na dugme OpcijeSlika dugmeta „Opcije“ i izaberite željenu opciju:
  Opcija Opis
  Opcija

  Prati pokazivač miša

  Opis

  Prikazuje oblast oko pokazivača miša u prozoru lupe. Kada izaberete ovu opciju, možete odabrati da se prozor lupe pomeri kada se pokazivač miša približi ili kada bude na samoj ivici prozora lupe.

  Opcija

  Prati fokus tastature

  Opis

  Prikazuje oblast oko pokazivača miša kada pritisnete taster Tab ili tastere sa strelicama.

  Opcija

  Neka lupa prati mesto umetanja teksta

  Opis

  Prikazuje oblast oko teksta koji kucate.

Promena nivoa zumiranja

 1. Otvorite lupu tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, izabrati stavku Jednostavan pristup, a zatim izabrati stavku Lupa.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  Da biste izvršili ovu radnju Uradite sledeće
  Da biste izvršili ovu radnju

  Uvećanje

  Uradite sledeće
  Kliknite na dugme UvećajSlika dugmeta „Uvećaj“ ili pritisnite taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom+ znak plus
  Da biste izvršili ovu radnju

  Smanjenje

  Uradite sledeće
  Kliknite na dugme UmanjiSlika dugmeta „Umanji“ ili pritisnite taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom+ znak minus

Podešavanje pomaka zumiranja

Pomak zumiranja određuje brzinu kojom lupa vrši uvećavanje ili smanjivanje.

 1. Otvorite lupu tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, izabrati stavku Jednostavan pristup, a zatim izabrati stavku Lupa.

 2. Kliknite na dugme OpcijeSlika dugmeta „Opcije“ i pomerajte klizač da biste prilagodili pomak zumiranja. Premeštanje klizača nalevo dovodi do sporijeg zumiranja lupe uz manje promene između nivoa zumiranja. Premeštanje klizača nadesno dovodi do bržeg zumiranja lupe uz veće promene između nivoa zumiranja.

Podešavanje veličine sočiva

Kada koristite režim sočiva, možete prilagoditi veličinu sočiva lupe.

 1. Otvorite lupu tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, izabrati stavku Jednostavan pristup, a zatim izabrati stavku Lupa.

 2. Kliknite na dugme OpcijeSlika dugmeta „Opcije“, a zatim u okviru Veličina sočiva lupe pomerite klizače da biste prilagodili veličinu sočiva lupe. Veličina sočiva će se odmah promeniti. Podesite nivo koji vam odgovara.

Napomene

 • Morate da koristite režim sočiva da bi se prikazale opcije veličine sočiva.

 • Veličinu sočiva možete brzo promeniti tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl+Alt+R i pomerati pokazivač gore i dole da biste promenili visinu, ili levo i desno da biste promenili širinu.

Uključivanje inverzije boja

Ako uključite inverziju boja, kontrast između stavki na ekranu će se povećati, što vam može pomoći da lakše pregledate ekran.

 1. Otvorite lupu tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, izabrati stavku Jednostavan pristup, a zatim izabrati stavku Lupa.

 2. Kliknite na dugme OpcijeSlika dugmeta „Opcije“ i potvrdite izbor u polju za potvrdu Uključi inverziju boja.

Prikazivanje trake sa alatkama lupe

 1. Otvorite lupu tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, izabrati stavku Jednostavan pristup, a zatim izabrati stavku Lupa.

 2. Kliknite na ikonu lupe Slika ikone lupe ili izaberite stavku Lupa na traci zadataka.