Većina programa napisanih za operativni sistem Windows Vista takođe radi u ovoj verziji operativnog sistema Windows, ali neki stariji programi će možda raditi loše ili uopšte neće raditi. Ako program napisan za stariju verziju operativnog sistema Windows ne funkcioniše ispravno, možete pokušati da promenite postavke kompatibilnosti programa, ručno ili koristeći alatku za rešavanje problema sa kompatibilnošću programa.

Ako izmena postavki ne reši problem, posetite Veb lokaciju proizvođača programa da biste videli da li postoji ispravka za program.

Upozorenje

  • Nemojte koristiti alatku za rešavanje problema sa kompatibilnošću programa na starijim antivirusnim programima, uslužnim programima diska ili drugim sistemskim programima jer to može dovesti do gubitka podataka ili bezbednosnog rizika.

Pokretanje alatke za rešavanje problema sa kompatibilnošću programa

  1. Otvorite program za rešavanje problema sa kompatibilnošću programa tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte program za rešavanje problema, a zatim izaberite stavku Rešavanje problema. U odeljku Programi kliknite na vezu Pokretanje programa za prethodne verzije operativnog sistema Windows.

  2. Sledite uputstva u alatki za rešavanje problema.

Ako ne možete da instalirate program, ubacite instalacioni disk programa i pomoću alatke za rešavanje problema potražite instalacionu datoteku programa, obično nazvanu Setup.exe, Install.exe ili slično. Alatka za rešavanje problema nije dizajnirana da radi sa programima koji imaju oznaku tipa datoteke .msi.

Savet

  • Alatku za rešavanje problema sa kompatibilnošću programa možete da otvorite i tako što ćete kliknuti na ikonu ili prečicu programa, a zatim izabrati stavku Rešavanje problema sa kompatibilnošću.

Ručna promena postavki kompatibilnosti

Da biste ručno promenili postavke kompatibilnosti za program, kliknite desnim tasterom miša na ikonu programa, izaberite stavku Svojstva, a zatim izaberite karticu Kompatibilnost.

Postavka Opis
Postavka

Režim kompatibilnosti

Opis

Pokreće program koristeći postavke prethodne verzije operativnog sistema Windows. Koristite ovu postavku ako znate da je program dizajniran za određenu prethodnu verziju operativnog sistema Windows (ili da je radio u njoj).

Postavka

Pokreni sa 256 boja

Opis

Koristi ograničeni skup boja u programu. Neki od starijih programa su dizajnirani da koriste manje boja.

Postavka

Pokreni sa rezolucijom ekrana 640 x 480

Opis

Pokreće program u manjem prozoru. Koristite ovu postavku ako je grafički korisnički interfejs iskrzan ili ako je prikazan neispravno.

Postavka

Onemogući vizuelne teme

Opis

Onemogućava teme u programu. Koristite ovu postavku ako primetite probleme sa menijima ili dugmadi na naslovnoj traci programa.

Postavka

Onemogući sastavljanje radne površine

Opis

Isključuje prozirnost i druge napredne funkcije prikaza. Odaberite ovu postavku ako je kretanje prozora nepravilno ili ako primetite druge probleme sa prikazom.

Postavka

Onemogući podešavanje razmere ekrana pri visokim TPI postavkama

Opis

Isključuje automatsko menjanje veličine programa ako se koriste veliki fontovi. Koristite ovu postavku ako veliki fontovi narušavaju izgled programa. Više informacija potražite u odeljku Povećavanje ili smanjivanje teksta na ekranu.

Postavka

Nivo privilegija

Opis

Pokreće program kao administrator. Neki programi zahtevaju privilegije administratora za ispravan rad. Ako niste prijavljeni kao administrator, ova opcija nije dostupna.

Postavka

Promeni postavke za sve korisnike

Opis

Dozvoljava vam da odaberete postavke koje će se primeniti na sve korisnike na ovom računaru.