Možete promeniti izgled pokazivača miša i uključiti druge funkcije koje mogu doprineti lakšem korišćenju miša.

Ove postavke možete podesiti na stranici Učinite miš jednostavnijim za korišćenje u Centru za lakše korišćenje računara.

  1. Otvorite stranicu Učinite miš jednostavnijim za korišćenje tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Jednostavan pristup, izabrati stavku Centar za lakše korišćenje računara, a zatim izabrati stavku Učinite miš jednostavnijim za korišćenje.

  2. Izaberite opcije koje želite da koristite:

    • Promeni boju i veličinu pokazivača miša. Možete koristiti ove opcije da biste povećali pokazivač miša ili mu promenili boju da bi bio vidljiviji.

    • Uključi tastere miša. Možete koristiti ovu opciju da biste kontrolisali pokrete pokazivača miša tako što ćete koristiti numeričku tastaturu.

    • Aktiviraj prozor postavljanjem pokazivača miša preko njega. Ova opcija olakšava izbor i aktiviranje prozora postavljanjem pokazivača miša na prozor, a ne klikom na njega.

    • Spreči automatsko raspoređivanje prozora kada se premeste na ivicu ekrana. Ova opcija sprečava automatsku promenu veličine i usidravanje prozora duž ivica ekrana kada ih tamo premestite.