Ako podešavate kućnu ili malu kancelarijsku mrežu, evo nekih najboljih metoda koje možete da sledite za poboljšavanje bezbednosti računara i mreže.

Opšte preporuke za bezbednost mreže

Slede opšta bezbednosna uputstva za sve kućne i male kancelarijske mreže.

Redovno ažurirajte računar

Da biste poboljšali bezbednost računara na mreži, uključite automatsko ažuriranje na svakom računaru. Windows može automatski da instalira važne i preporučene ispravke ili samo važne ispravke. Važne ispravke obezbeđuju značajne prednosti kao što su poboljšana bezbednost i pouzdanost. Preporučene ispravke mogu da reše probleme koji nisu kritični i da poboljšaju vaš utisak pri radu sa računarom. Opcionalne ispravke se ne preuzimaju niti instaliraju automatski.

Više informacija potražite u odeljcima Razumevanje automatskog ažuriranja operativnog sistema Windows i Uključivanje ili isključivanje automatskog ažuriranja.

Korišćenje zaštitnog zida

Zaštitni zid može pomoći u sprečavanju hakera ili zlonamernog softvera (kao što su crvi) da pristupe računaru putem mreže ili Interneta. On takođe može pomoći pri sprečavanju računara u slanju zlonamernog softvera na druge računare.

Više informacija potražite u odeljku Uključivanje ili isključivanje Windows zaštitnog zida.

Pokretanje antivirusnog programa na svakom računaru

Zaštitni zidovi pomažu u zaštiti od crva i hakera, ali nisu namenjeni zaštiti od virusa, tako da bi trebalo da instalirate i koristite antivirusni program. Virusi mogu poticati iz priloga u okviru e-poruka, datoteka na CD-ovima ili DVD-ovima ili datoteka preuzetim sa Interneta. Uverite se da je antivirusni program ažuran i podešen za redovno skeniranje računara.

Korišćenje mrežne skretnice za deljenje Internet veze

Razmislite o korišćenju mrežne skretnice za deljenje Internet veze. Ti uređaji obično imaju ugrađene zaštitne zidove, prevođenje mrežne adrese (NAT) i druge funkcije koje mogu da pomognu u zaštiti mreže od hakera.

Nemojte ostati prijavljeni kao administrator

Kada koristite programe koji zahtevaju pristup Internetu, na primer Veb pregledač ili program za e-poštu, preporučujemo da se prijavite koristeći standardni korisnički nalog umesto administratorskog naloga. To je zato što se mnogi virusi i crvi ne mogu uskladištiti na računaru, osim ako ste prijavljeni kao administrator.

Više informacija potražite u odeljku Zašto treba koristiti standardni korisnički nalog umesto administratorskog naloga?

Preporuke za bezbednost bežične mreže

Ako imate bežičnu mrežu, postoje dodatne bezbednosne mere predostrožnosti koje treba preduzeti.

Korišćenje bezbednosnog ključa za mrežu

Ako imate bežičnu mrežu, trebalo bi da podesite bezbednosni ključ za mrežu koji uključuje šifrovanje. Uz šifrovanje, ljudi ne mogu da se povežu sa mrežom bez bezbednosnog ključa. Takođe, sve informacije koje se šalju putem mreže su šifrovane tako da ih mogu pročitati samo računari koji imaju ključ za dešifrovanje. To može pomoći da se odbiju pokušaji pristupa mreži i datotekama bez vaše dozvole. Wi-Fi zaštićeni pristup (WPA ili WPA2) jeste preporučeni metod šifrovanja bežične mreže.

Napomena

  • Preporučujemo korišćenje metoda WPA2 ukoliko je to moguće. Ne preporučujemo upotrebu WEP metoda za bezbednost mreže. WPA ili WPA2 su bezbedniji. Ako isprobate WPA ili WPA2 i oni ne funkcionišu, preporučujemo da nadogradite mrežni adapter na neki koji radi sa metodima WPA ili WPA2.

Promena podrazumevanog imena i lozinke administratora na mrežnoj skretnici ili pristupnoj tački

Ako imate mrežnu skretnicu ili pristupnu tačku, verovatno ste koristili podrazumevano ime i lozinku za podešavanje opreme. Većina proizvođača koristi isto podrazumevano ime i lozinku za svu svoju opremu, što neko može da upotrebi za pristup mrežnoj skretnici ili pristupnoj tački bez vašeg znanja. Da biste izbegli taj rizik, promenite podrazumevano korisničko ime i lozinku administratora za mrežnu skretnicu. Za uputstva o promeni imena i lozinke pogledajte uputstva koja ste dobili sa uređajem.

Promena podrazumevanog SSID-a

Mrežne skretnice i pristupne tačke koriste ime bežične mreže poznato kao SSID. Većina proizvođača koristi isti SSID za sve mrežne skretnice i pristupne tačke. Preporučujemo da promenite podrazumevani SSID da biste sačuvali bežičnu mrežu od preklapanja sa drugim bežičnim mrežama koje možda koriste podrazumevani SSID. To vam olakšava da identifikujete svoju bežičnu mrežu ukoliko u blizini ima više mreža, pošto je SSID obično prikazan na listi dostupnih mreža. Za uputstva o promeni podrazumevanog SSID-a pogledajte informacije koje ste dobili sa uređajem.

Pažljivo postavljanje mrežne skretnice ili pristupne tačke

Bežični signali mogu da se prenose nekoliko stotina metara, tako da se signal sa mreže može emitovati van vaše kuće. Možete da pomognete u ograničavanju oblasti bežičnog signala postavljanjem mrežne skretnice ili pristupne tačke blizu centra vaše kuće, a ne blizu spoljašnjeg zida ili prozora.