Upravljanje dodacima u aplikaciji Windows Media Center

Windows Media Center uključuje niz dodataka koji se mogu koristiti u okviru aplikacije Media Center. To su obično igre ili Internet usluge koje su proizvela druga preduzeća, a ne Microsoft. Načinom prikaza dodataka u aplikaciji Media Center možete upravljati, uključujući dodavanje dodataka koje redovno koristite na početni ekran aplikacije Windows Media Center.

Prikaži sve

Prikazivanje ili skrivanje dodatka

 1. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Dodaci, izaberite stavku Biblioteka dodataka i izaberite stavku Upravljanje dodacima.

 2. Izaberite stavku Biblioteka dodataka i izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste sakrili dodatak, opozovite izbor u polju za potvrdu pored njega.

  • Da biste prikazali skriveni dodatak, potvrdite izbor u polju za potvrdu pored njega.

 3. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Prikazivanje dodatka na početnom ekranu

 1. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Dodaci i izaberite stavku Biblioteka dodataka.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na dodatak koji želite da se prikaže i u kontekstualnom meniju izaberite stavku Dodaj „Start“ meniju.

 3. Kliknite na dugme Da. Stavka će se prikazati na početnom ekranu u okviru Dodaci.

Uklanjanje dodatka sa početnog ekrana

 1. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Dodaci i izaberite stavku Biblioteka dodataka.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na program koji želite da uklonite sa početnog ekrana i u kontekstualnom meniju izaberite stavku Ukloni iz „Start“ menija.

Napomena

 • U biblioteku dodataka možete dodati dodatne programe. Njih treba instalirati na računaru da biste mogli da im pristupite u aplikaciji Media Center. Uverite se da imate poverenja u izdavača programa pre instalacije.