Upravljanje video zapisima

Video zapise na računaru jednostavno možete pratiti pomoću biblioteke video zapisa. Biblioteka video zapisa podrazumevano prikazuje svu video zapise koji se nalaze u fascikli „Moji video zapisi“, ali u biblioteku video zapisa možete uključiti i druge fascikle. Više informacija potražite u odeljku Uključivanje fascikli u biblioteku.

Napomena

  • Da biste gledali video zapise u operativnom sistemu Windows, potreban vam je program dizajniran za reprodukovanje video datoteka. Ako uz računar niste dobili takav program, moraćete da ga instalirate da biste mogli da gledate video zapise na računaru.

Prikaži sve

Otvaranje biblioteke video zapisa

  • Otvorite biblioteku video zapisa tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati svoje korisničko ime, a zatim dvaput kliknuti na stavku Video zapisi.

Otvaranje datoteke u biblioteci video zapisa

Da biste Uradite sledeće
Da biste

Reprodukovali video zapis u podrazumevanom programu za određeni tip datoteke

Uradite sledeće

Dvaput kliknite na video datoteku.

Da biste

Reprodukovali video zapis u drugom programu

Uradite sledeće

Kliknite desnim tasterom miša na video zapis, postavite pokazivač na stavku Otvori pomoću, a zatim izaberite program koji želite da koristite.

Raspoređivanje datoteka u biblioteci video zapisa

Da biste Uradite sledeće
Da biste

Rasporedili video zapise po godini, oceni ili drugim svojstvima

Uradite sledeće

U oknu biblioteke (iznad liste datoteka) izaberite stavku sa liste Rasporedi po.

Da biste
Vratili raspored datoteka na podrazumevano stanje nakon promene prikaza u meniju PrikaziSlika dugmeta „Prikazi“
Uradite sledeće

Sa liste Rasporedi po izaberite stavku Obriši promene.

Pretraživanje biblioteke video zapisa

Da biste Uradite sledeće
Da biste

Pronašli video zapis pomoću imena ili oznake datoteke

Uradite sledeće

U polju za pretragu otkucajte ime ili svojstvo datoteke. Možete otkucati celo ime ili samo nekoliko početnih slova.

Za informacije o dodavanju svojstava datoteci pogledajte odeljak Dodavanje oznaka i drugih svojstava datoteci.

Da biste

Izvršili povratak u biblioteku video zapisa nakon pretraživanja

Uradite sledeće
Da biste se iz rezultata pretrage vratili u biblioteku video zapisa, kliknite na dugme NazadSlika dugmeta „Nazad“.
Da biste

Pronašli video zapis po dužini

Uradite sledeće

Kliknite u polje za pretragu, izaberite stavku Dužina, a zatim izaberite opseg dužine da biste prikazali sve video zapise u tom opsegu.

Da biste

Pronašli video zapis po datumu kreiranja

Uradite sledeće

Kliknite u polje za pretragu, izaberite stavku Datum kreiranja, a zatim izaberite datum ili opseg datuma.

Da biste

Pronašli video zapis po tipu datoteke

Uradite sledeće

Kliknite u polje za pretragu, izaberite stavku Tip, a zatim izaberite tip datoteke.

Uključivanje fascikle u biblioteku video zapisa

Možete promeniti stavke koje se prikazuju u biblioteci video zapisa tako što ćete uključiti fascikle. Ovo je korisno ako neke video datoteke skladištite na lokaciji van fascikli „Moji video zapisi“ ili „Javni video zapisi“.

  1. Otvorite biblioteku video zapisa tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati svoje korisničko ime, a zatim dvaput kliknuti na stavku Video zapisi.

  2. U oknu biblioteke (iznad liste datoteka), pored stavke Uključuje, izaberite stavku Lokacije.

  3. U dijalogu „Lokacije biblioteke video zapisa“ kliknite na dugme Dodaj.

  4. Izaberite fasciklu ili disk jedinicu koja sadrži video datoteke, kliknite na dugme Uvrsti fasciklu, a zatim kliknite na dugme U redu.