Evo nekih odgovora na uobičajena pitanja o informacijama o medijima.

Prikaži sve

Na koji način je omot albuma povezan sa informacijama o medijima?

Omot albuma je tip informacija o medijima. Kada ripujete CD u programu Player, omot albuma se obično preuzima sa Interneta zajedno sa ostalim informacijama o medijima. Više informacija o omotu albuma potražite u članku Dodavanje ili menjanje omota albuma u programu Windows Media Player.

Da li Player podržava ID3 oznake?

Da. Player čita i upisuje informacije o medijima u formatu ID3v2. Takođe može da čita informacije o medijima u formatu ID3v1.

ID3 je ime standarda koji se koristi za dodavanje informacija o medijima u digitalne medijske datoteke. ID3v1 je prva verzija ovog standarda. ID3v2 je druga verzija.

Kako da saopštim programu Player da automatski ispravi informacije o medijima u datotekama?

Player može automatski da skenira datoteke u biblioteci i da preuzme informacije o medijima koje nedostaju ili da pokuša da ispravi one koje su netačne. Da biste promenili ovu postavku, uradite sledeće:

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se u bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 2. Izaberite stavku Organizovanje, izaberite stavku Opcije, a zatim izaberite karticu Biblioteka.

 3. U oblasti Automatske ispravke informacija o medijima za datoteke potvrdite izbor u polju za potvrdu Preuzmi dodatne informacije sa Interneta.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako želite da Player doda samo one informacije o medijima koje nedostaju u datotekama, izaberite opciju Dodaj samo informacije koje nedostaju.

  • Ako želite da Player zameni sve informacije o medijima u datotekama, izaberite opciju Zameni sve informacije o medijima.

   Ovu opciju koristite oprezno. Ako ručno menjate informacije o medijima u datotekama, ova opcija će potencijalno zameniti sve vaše promene.

Kako da sprečim Player da automatski zameni informacije o medijima u datotekama?

Možda je izabrana opcija Zameni sve informacije o medijima. Umesto nje treba da izaberete opciju Dodaj samo informacije koje nedostaju. Da biste dobili više informacija, pogledajte pitanje o podešavanju programa Player za automatsko ispravljanje informacija o medijima u ovom tekstu.

Kako da saopštim programu Player da ažurira ime stavke kada se informacije o medijima ažuriraju u biblioteci?

Kada Player ripuje CD, datoteke se imenuju na osnovu vaših postavki (na primer, „01-Ime uzorka pesme-Ime uzorka izvođača .WMA"). Možda na računaru imate muzičke datoteke koje su ripovane pomoću drugih programa i imaju imena datoteke koja se ne podudaraju sa vašim postavkama imenovanja.

Ako želite da Player promeni imena muzičkih datoteka tako da se podudaraju sa vašim postavkama ripovanja, izvršite sledeću proceduru.

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se u bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 2. Izaberite stavku Organizovanje, izaberite stavku Opcije, a zatim izaberite karticu Biblioteka.

 3. U oblasti Automatske ispravke informacija o medijima za datoteke potvrdite izbor u polju za potvrdu Preimenuj muzičke datoteke koristeći postavke ripovanja muzike.

  Postoji mogućnost da datoteke budu preimenovane prilikom ažuriranja nekih informacija o medijima (to ćete vi uraditi ručno ili će Player uraditi automatski).

Kako da saopštim programu Player da premesti datoteke u odgovarajuće fascikle izvođača i albuma na računaru kada se informacije o medijima ažuriraju u biblioteci?

Kad Player ripuje CD, datoteke se imenuju, a zatim se skladište u potfascikle na osnovu imena izvođača i albuma. Datoteka podrazumevano ostaje na istoj lokaciji ako se promene njene informacije o medijima (na primer, ako se promeni ime izvođača ili albuma).

Ako želite, možete da saopštite programu Player da automatski premesti datoteke u odgovarajuće fascikle izvođača ili albuma ako se promene informacije o medijima u njima. Da biste uključili ovu postavku, uradite sledece:

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se u bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 2. Izaberite stavku Organizovanje, izaberite stavku Opcije, a zatim izaberite karticu Biblioteka.

 3. U oblasti Automatske ispravke informacija o medijima za datoteke potvrdite izbor u polju za potvrdu Prerasporedi muziku u fascikli sa ripovanom muzikom koristeći postavke ripovanja muzike.

  Postoji mogućnost da datoteke budu preraspoređene prilikom ažuriranja nekih informacija o medijima (to ćete vi uraditi ručno ili će Player uraditi automatski).

Kako da obezbedim da se moje ocene ne zamenjuju ocenama drugih osoba koje koriste računar?

Odgovor na ovo pitanje zavisi od načina upravljanja korisničkim nalozima na računaru. Ako se svi prijavljuju na računar pomoću jednog korisničkog naloga, ne postoji način da sprečite druge osobe da zamene vaše korisničke ocene ako i oni odaberu da ocene stavke u biblioteci programa Player.

Međutim, ako svako ima zaseban korisnički nalog na računaru, možete da prilagodite postavke u programu Windows Media Player kako biste se uverili da se samo vaše korisničke ocene skladište u medijskim datotekama. Drugi korisnik i dalje može da postavi korisničke ocene, ali te ocene će se pojavljivati u biblioteci programa Player samo kada je taj korisnik prijavljen. Da biste se uverili da vaše ocene neće biti zamenjene, uradite sledeće:

 1. Prijavite se na računar pomoću svog korisničkog naloga.

 2. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se u bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 3. Izaberite stavku Organizovanje, izaberite stavku Opcije, a zatim izaberite karticu Biblioteka.

 4. U oblasti Automatske ispravke informacija o medijima za datoteke proverite da li je potvrđen izbor u polju za potvrdu Zadrži moj broj zvezdica kao opšte ocene u datotekama.

  Kada je ova postavka izabrana, vaše korisničke ocene se skladište u pojedinačnim medijskim datotekama umesto u datoteci baze podataka biblioteke. Iako su informacije o ocenama uskladištene na drugoj lokaciji datoteke, ocene će se i dalje pojavljivati u vašoj biblioteci na uobičajeni način.

 5. Odjavite se sa svog korisničkog naloga i prijavite se pomoću naloga druge osobe (možda će biti potrebno da ta osoba unese svoju lozinku).

 6. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se u bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 7. Izaberite stavku Organizovanje, izaberite stavku Opcije, a zatim izaberite karticu Biblioteka.

 8. U oblasti Automatske ispravke informacija o medijima za datoteke opozovite izbor u polju za potvrdu Zadrži moj broj zvezdica kao opšte ocene u datotekama.

  Kada je izbor u ovom polju za potvrdu opozvan, korisničke ocene se skladište u datoteci baze podataka biblioteke umesto u pojedinačnim medijskim datotekama.

 9. Ponovite korake od četiri do šest za sve ostale naloge koji postoje na računaru.