Umrežavanje i deljenje: preporučene veze

Sa kućnom ili mrežom u manjoj kancelariji možete deliti Internet vezu ili štampač, prikazati i raditi sa deljenim datotekama i igrati računarske igre za više igrača.