Ako ste ranije podešavali kućnu mrežu koristeći računare koji rade pod operativnim sistemom Windows XP ili Windows Vista, videćete da je podešavanje mreže sa kombinacijom računara koji rade pod operativnim sistemima Windows XP, Windows Vista i Windows 7 slično. Međutim, postoji nekoliko važnih razlika, a razumevanje razlika može vam pomoći da izbegnete probleme.

Ovaj članak pokriva i postavke potrebne za podešavanje deljenja datoteka i štampača na mreži.

Šta je promenjeno u odnosu na operativne sisteme Windows XP i Windows Vista?

Slede glavne razlike između operativnih sistema Windows XP, Windows Vista i Windows 7 koje se odnose na umrežavanje:

Funkcija Windows XP Windows Vista Windows 7
Funkcija

Podrazumevano ime radne grupe

Windows XP

MSHome u operativnom sistemu Windows XP Home Edition; RADNA GRUPA u svim ostalim verzijama

Windows Vista

RADNA GRUPA

Windows 7

RADNA GRUPA

Funkcija

Ime deljene fascikle

Windows XP

Deljeni dokumenti

Windows Vista

Javna fascikla

Windows 7

„Javni dokumenti“, „Javna muzika“, „Javne slike“, „Javni video zapisi“

Funkcija

Jednostavno deljenje datoteka

Windows XP

Dozvoljeno po podrazumevanoj vrednosti

Windows Vista

Nije dozvoljeno po podrazumevanoj vrednosti - pristup deljenim fasciklama zahteva korisničko ime i lozinku što uključuje i javnu fasciklu (ako se deli)

Windows 7

Nije dozvoljeno po podrazumevanoj vrednosti - pristup deljenim fasciklama zahteva korisničko ime i lozinku što uključuje i javnu fasciklu (ako se deli)

Funkcija

Otkrivanje i pristup računarima na mreži

Windows XP

Otkriva i pristupa samo računarima u istoj radnoj grupi

Windows Vista

Otkriva sve računare na mreži i pristupa im, bez obzira na operativni sistem pod kojim rade ili radnu grupu kojoj pripadaju

Windows 7

Otkriva sve računare na mreži i pristupa im, bez obzira na operativni sistem pod kojim rade ili radnu grupu kojoj pripadaju

Funkcija

Matična grupa

Windows XP

Nije dostupna.

Windows Vista

Nije dostupna.

Windows 7

Dostupna na kućnim mrežama. Matična grupa je dostupna u svim izdanjima operativnog sistema Windows 7. U izdanjima Windows 7 Starter i Windows 7 Home Basic možete se pridružiti matičnoj grupi, ali je ne možete kreirati.

Funkcija

Mesto za promenu postavki i željenih opcija

Windows XP

Moja mrežna mesta

Windows Vista

Centar za mrežu i deljenje

Windows 7

Centar za mrežu i deljenje

Funkcija

Mrežne kontrole

Windows XP

Na različitim mestima u operativnom sistemu

Windows Vista

Najviše u okviru Centra za mrežu i deljenje

Windows 7

Sve se nalaze u okviru Centra za mrežu i deljenje

Ako svi računari u okviru kućne mreže koriste operativni sistem Windows 7, kreirajte matičnu grupu

Kreiranje matične grupe predstavlja daleko najlakši način deljenja datoteka i štampača na kućnoj mreži. Matična grupa povezuje računare na mreži da biste mogli da delite slike, muziku, video zapise, dokumente i štampače. Matičnu grupu možete zaštititi lozinkom i uvek ćete moći da odaberete šta ćete deliti sa grupom. Ako svi računari koje želite da umrežite rade pod operativnim sistemom Windows 7, kreiranje matične grupe predstavlja preporučeni metod.

Matična grupa je dostupna u svim izdanjima operativnog sistema Windows 7. U izdanjima Windows 7 Starter i Windows 7 Home Basic možete se pridružiti matičnoj grupi, ali je ne možete kreirati.

Nakon što kreirate matičnu grupu, ne treba ništa više da radite, te ne morate čitati ovaj članak do kraja. Ako niste spremni da nadogradite sve računare na operativni sistem Windows 7, ipak možete uspostaviti neometan rad mreže. Pročitajte naredne odeljke da biste saznali kako da postupite sa razlikama između verzija operativnog sistema Windows

Ako računari u okviru mreže koriste različite verzije operativnog sistema Windows, povežite sve računare u istu radnu grupu

Pretpostavimo da ste već podesili samu fizičku mrežu. Ukoliko ovo niste uradili, pogledajte odeljak Šta je potrebno za podešavanje kućne mreže.

Sledeći korak nakon podešavanja mreže jeste njeno precizno podešavanje tako da se svi računari mogu međusobno pronaći – nešto što će vam biti potrebno ako želite da delite datoteke i štampače.

Ako su računari koji rade pod operativnim sistemom Windows XP deo mreže, važno je da koristite isto ime radne grupe za sve računare na mreži. Računarima koji rade pod različitim verzijama operativnog sistema Windows to omogućava da jedni druge otkriju i da pristupaju jedni drugima. Zapamtite da podrazumevano ime radne grupe nije isto u svim verzijama operativnog sistema Windows.

Pronalaženje ili promena imena radne grupe na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows XP

 1. Kliknite na dugme Start, kliknite desnim tasterom miša na stavku Moj računar, a zatim izaberite stavku Svojstva.

 2. U okviru Svojstva sistema izaberite karticu Ime računara da biste videli ime radne grupe. Da biste promenili ime, kliknite na dugme Promeni, otkucajte novo ime u polju Ime računara, a zatim kliknite na dugme U redu.

Pronalaženje imena radne grupe na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista ili Windows 7

 1. Otvorite opciju „Sistem“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, kliknuti desnim tasterom miša na stavku Računar, a zatim izabrati stavku Svojstva.

 2. Ime radne grupe biće prikazano u okviru stavke Postavke imena računara, domena i radne grupe.

Promena imena radne grupe na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista ili Windows 7

 1. Otvorite opciju „Sistem“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, kliknuti desnim tasterom miša na stavku Računar, a zatim izabrati stavku Svojstva.

 2. U okviru Postavke imena računara, domena i radne grupe kliknite na dugme Promeni postavke.

 3. U okviru Svojstva sistema izaberite karticu Ime računara i kliknite na dugme Promeni.

 4. U okviru Promene imena/domena računara, u polju Radna grupa otkucajte ime radne grupe koju želite da koristite, a zatim kliknite na dugme U redu. Biće vam zatraženo da ponovo pokrenete računar.

Slika prozora „Sistem“
Ime radne grupe prikazano je u prozoru „Sistem“

Podešavanje mrežne lokacije na opciju „Kuća ili posao“

Zatim proverite mrežnu lokaciju na svim računarima koji rade pod operativnim sistemom Windows Vista ili Windows 7. Mrežna lokacija je postavka koja dozvoljava operativnom sistemu Windows da automatski podesi bezbednosne i ostale postavke na osnovu tipa mreže sa kojom je računar povezan. Više informacija potražite u odeljku Izbor mrežne lokacije.

Postoje četiri mrežne lokacije:

 • Kuća. Računar je povezan sa mrežom koja ima određeni nivo zaštite od Interneta (na primer, mrežnu skretnicu i zaštitni zid) i koja sadrži poznate ili pouzdane računare. Većina kućnih mreža spada u ovu kategoriju. Matična grupa je dostupna na mrežama sa mrežnom lokacijom „Kuća“.

 • Posao. Računar je povezan sa mrežom koja ima određeni nivo zaštite od Interneta (na primer, mrežnu skretnicu i zaštitni zid) i koja sadrži poznate ili pouzdane računare. Većina malih poslovnih mreža spada u ovu kategoriju.

 • Javna. Računar je povezan sa mrežom koja je dostupna za javnu upotrebu. Primeri tipova javnih mreža jesu mreže sa javnim pristupom Internetu poput onih koje se mogu naći na aerodromima, bibliotekama i kafićima.

 • Domen. Računar je povezan sa mrežom koja sadrži kontroler Active Directory domena. Primer domenske mreže jeste mreža na radnom mestu. Ova mrežna lokacija nije dostupna kao opcija, a podešava je administrator domena.

Za kućnu mrežu, uverite se da je tip mrežne lokacije postavljen na opciju „Kuća“. To možete proveriti na sledeći način:

 • Otvorite stavku „Centar za mrežu i deljenje“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin mreža, a zatim izaberite stavku Centar za mrežu i deljenje.

Tip mrežne lokacije prikazan je ispod imena mreže.

Slika centra za mrežu i deljenje
Tip mrežne lokacije prikazan je u Centru za mrežu i deljenje

Ako je tip vaše mreže javna mreža, izaberite stavku Javna mreža, a zatim izaberite željenu mrežnu lokaciju.

Upozorenje

 • Mrežu bi trebalo promeniti na opciju „Kuća ili posao“ samo ako je u pitanju poznata i pouzdana mreža, kao što je kućna mreža ili mala poslovna mreža. Promena tipa mreže na javnom mestu na opciju „Kuća ili posao“ može predstavljati bezbednosni rizik jer omogućava drugim osobama na mreži da vide vaš računar.

Uverite se da zaštitni zid dozvoljavanja deljenje datoteka i štampača

Ako koristite Windows zaštitni zid, možete preskočiti ovaj odeljak zato što Windows zaštitni zid automatski otvara odgovarajuće portove za deljenje datoteka i štampača kada delite neke sadržaje ili kada uključite otkrivanje mreže. (Više informacija o otkrivanju mreže potražite u odeljku Šta je otkrivanje mreže?) Ako koristite neki drugi zaštitni zid, ove portove morate otvoriti sami da bi računar mogao da pronađe druge računare i uređaje na kojima se nalaze datoteke ili štampači koje želite da delite.

Da biste pronašli druge računare koji rade pod operativnim sistemom Windows Vista ili Windows 7, otvorite sledeće portove:

 • UDP 3702

 • UDP 5355

 • TCP 5357

 • TCP 5358

Da biste pronašli druge računare koji rade pod starijim verzijama operativnog sistema Windows, kao i da biste koristili deljenje datoteka i štampača na bilo kojoj verziji operativnog sistema Windows, otvorite sledeće portove:

 • UDP 137

 • UDP 138

 • TCP 139

 • TCP 445

 • UDP 5355

Da biste pronašli mrežne uređaje, otvorite sledeće portove:

 • UDP 1900

 • TCP 2869

 • UDP 3702

 • UDP 5355

 • TCP 5357

 • TCP 5358

Da bi matična grupa ispravno funkcionisala između računara koji koriste operativni sistem Windows 7, otvorite sledeće portove:

 • UDP 137

 • UDP 138

 • TCP 139

 • TCP 445

 • UDP 1900

 • TCP 2869

 • TCP 3587

 • UDP 3702

 • UDP 5355

 • TCP 5357

 • TCP 5358

Uključivanje dodatnih opcija deljenja datoteka i štampača

Kada mrežnu lokaciju promenite na opciju „Kuća ili posao“, automatski se uključuje otkrivanje mreže. Ove opcije deljenja možete uključiti i pojedinačno:

 • Otkrivanje mreže

 • Deljenje datoteka (u operativnom sistemu Windows 7 ova opcija se prilikom deljenja datoteka ili fascikli automatski uključuje)

 • Deljenje javne fascikle

Kada uključite ove opcije, računar može da:

 • pronađe druge računare i uređaje na kućnoj mreži, a drugi računari moći će da pronađu vaš računar

 • deli datoteke i fascikle

 • deli svoje javne fascikle

Napomena

 • Deljenje zaštićeno lozinkom predstavlja posebnu opciju koja je obuhvaćena nastavkom teksta.

Uključivanje otkrivanja mreže, deljenja datoteka i štampača i deljenja javnih fascikli u operativnom sistemu Windows 7

 1. Otvorite opciju „Više opcija za postavke deljenja“ tako što cete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“ i izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte mreža, izaberite stavku Centar za mrežu i deljenje, a zatim u levom oknu kliknite na dugme Promeni više opcija za postavke deljenja.

 2. Kliknite na ševron Slika ikone ševrona da biste razvili profil mreže Kuća ili posao.
 3. Izaberite opcije da biste uključili otkrivanje mreže i deljenje datoteka.

 4. U odeljku Deljenje javne fascikle izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste delili javne fascikle tako da osobe na drugim računarima u mreži mogu da otvaraju datoteke u njima, ali ne i da ih kreiraju ili menjaju, izaberite opciju Uključite deljenje tako da sve osobe koje imaju pristup mreži mogu da otvore datoteke.

  • Da biste delili javne fascikle tako da osobe na drugim računarima u mreži mogu da otvaraju datoteke u njima, kao i da ih kreiraju ili menjaju, izaberite opciju Uključite deljenje tako da sve osobe koje imaju pristup mreži mogu da otvaraju, menjaju i kreiraju datoteke.

   Kliknite na dugme Sačuvaj promene. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Uključivanje otkrivanja mreže, deljenja datoteka, deljenja javnih fascikli i deljenja štampača u operativnom sistemu Windows Vista

 1. Na kontrolnoj tabli otvorite Centar za mrežu i deljenje.

 2. U odeljku Deljenje i otkrivanje kliknite na ševron Slika ikone ševrona pored stavke Deljenje datoteka da biste razvili odeljak, izaberite stavku Uključite deljenje datoteka, a zatim kliknite na dugme Primeni. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.
 3. Kliknite na ševron Slika ševrona pored stavke Deljenje javne fascikle da biste razvili odeljak, a zatim uradite nešto od sledećeg:
  • Da biste delili javnu fasciklu tako da osobe na drugim računarima u mreži mogu da otvaraju datoteke u njoj, ali ne i da ih kreiraju ili menjaju, izaberite opciju Uključite deljenje tako da sve osobe koje imaju pristup mreži mogu da otvore datoteke, a zatim kliknite na dugme Primeni. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite. Ovo je podrazumevana postavka.

  • Da biste delili javnu fasciklu tako da osobe na drugim računarima u mreži mogu da otvaraju datoteke u njoj, kao i da ih kreiraju ili menjaju, izaberite opciju Uključite deljenje tako da sve osobe koje imaju pristup mreži mogu da otvaraju, menjaju i kreiraju datoteke, a zatim kliknite na dugme Primeni. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 4. Kliknite na ševron Slika ševrona pored odeljka Deljenje štampača da biste ga razvili, izaberite opciju Uključi deljenje štampača, a zatim kliknite na dugme Primeni. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Razmatranje upotrebe deljenja zaštićenog lozinkom

Deljenje zaštićeno lozinkom predstavlja bezbedniji metod deljenja datoteka i fascikli na mreži i po podrazumevanoj vrednosti je omogućeno. Kada je omogućeno deljenje zaštićeno lozinkom, osobe na mreži ne mogu da pristupe deljenim fasciklama na drugim računarima, uključujući javne fascikle, osim ukoliko imaju korisničko ime ili lozinku na računaru na kom se deljene fascikle nalaze. Od njih će se prilikom pristupa deljenim fasciklama zatražiti da unesu korisničko ime i lozinku.

Bilo bi dobro da se, radi bržeg pristupa, korisnički nalozi na svim računarima podudaraju. Na primer, Jelena želi da koristi deljenje zaštićeno lozinkom kako bi bezbednije delila datoteke i štampače između dva računara. Njen korisnički nalog na računaru A glasi „Jelena22“, a lozinka „Fly43$“. Ako ona na računaru B podesi istu kombinaciju korisničkog naloga i lozinke, moći će brže da pristupi deljenim fasciklama na računaru B. Ukoliko Jelena na jednom od ovih računara promeni lozinku, moraće te promene da primeni i na drugom računaru.

Uključivanje deljenja zaštićenog lozinkom u operativnom sistemu Windows 7

 1. Otvorite opciju „Više opcija za postavke deljenja“ tako što cete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“ i izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte mreža, izaberite stavku Centar za mrežu i deljenje, a zatim u levom oknu kliknite na dugme Promeni više opcija za postavke deljenja.

 2. Kliknite na ševron Slika ikone ševrona da biste razvili profil mreže Kuća ili posao.
 3. U odeljku Deljenje zaštićeno lozinkom izaberite opciju Isključi deljenje zaštićeno lozinkom i kliknite na dugme Sačuvaj promene. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Uključivanje deljenja zaštićenog lozinkom u operativnom sistemu Windows Vista

 1. Na kontrolnoj tabli otvorite Centar za mrežu i deljenje.

 2. U odeljku Deljenje i otkrivanje, kliknite na ševron Slika ikone ševrona pored stavke Deljenje zaštićeno lozinkom da biste razvili odeljak, izaberite opciju Uključi deljenje zaštićeno lozinkom, a zatim kliknite na dugme Primeni. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Deljenje datoteka ili fascikli

U bilo kojoj verziji operativnog sistema Windows možete da kliknete desnim tasterom miša na datoteku ili fasciklu, potom da odaberete stavku Deli, a zatim izaberete osobe ili grupe sa kojima želite da je delite. Tim osobama možete i da dodelite dozvole za unos izmena u datoteke ili fascikle koje delite ili da im to onemogućite. Za više informacija pogledajte odeljak Deljenje datoteka sa drugom osobom.

Korišćenje mape mreže

Mapa mreže u Centru za mrežu i deljenje jeste grafički prikaz računara i uređaja na mreži koji pokazuje kako su oni povezani i obuhvata sve oblasti sa problemima. To može biti korisno za rešavanje problema. Da bi se računar koji radi pod operativnim sistemom Windows XP mogao otkriti i prikazati na mapi mreže, možda ćete morati da instalirate LLTD (Link-Layer Topology Discovery) protokol na tom računaru. Više informacija potražite u odeljku Mapa mreže ne prikazuje računare koji rade pod operativnim sistemom Windows XP na Microsoft Veb lokaciji.

Ako je LLTD protokol instaliran, ali računari koji rade pod operativnim sistemom Windows XP i dalje nisu prikazani na mapi mreže, moguće je da postavke zaštitnog zida sprečavaju Windows da ih otkrije. Proverite postavke zaštitnog zida i uverite se da su deljenje datoteka i štampača omogućeni. Da biste saznali kako to možete da uradite u slučaju da koristite Windows zaštitni zid, otvorite opciju „Pomoć i podrška“ i potražite odeljak „Omogućavanje deljenja datoteka i štampača“. Otvorite temu pomoći, a zatim pomerite sadržaj do kraja. Ako koristite drugi zaštitni zid, pogledajte informacije koje ste dobili uz zaštitni zid.