Ako Windows zaštitni zid blokira program, a vi želite da omogućite tom programu da komunicira kroz zaštitni zid, to obično možete uraditi tako što ćete izabrati program na listi dozvoljenih programa (koja se naziva i lista izuzetaka) u Windows zaštitnom zidu. Da biste saznali kako to da uradite, pogledajte odeljak Omogućavanje komunikacije programa kroz Windows zaštitni zid.

Međutim, ako program nije naveden, možda ćete morati da otvorite port. Na primer, da biste igrali igru sa više učesnika sa prijateljima na Internetu, možda ćete morati da otvorite port za igru da bi zaštitni zid dozvolio da informacije o igri dođu do vašeg računara. Port sve vreme ostaje otvoren, tako da se uverite da ste zatvorili portove koji vam više nisu potrebni.

  1. Otvorite Windows zaštitni zid tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin zaštitni zid, a zatim izaberite stavku Windows zaštitni zid.

  2. U levom oknu izaberite stavku Više opcija za postavke. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  3. U dijalogu Windows zaštitni zid sa naprednim postavkama bezbednosti, u levom oknu izaberite stavku Dolazna pravila, a zatim u desnom oknu izaberite stavku Novo pravilo.

  4. Sledite uputstva u čarobnjaku za novo dolazno pravilo.