Otvaranje upravljača zadacima

Upravljač zadacima prikazuje programe, procese i usluge koji su trenutno pokrenuti na računaru. Upravljač zadacima možete da koristite da biste nadgledali performanse računara ili da biste zatvorili program koji se ne odaziva. Više informacija potražite u članku Izlazak iz programa koji se ne odaziva.

Ako ste povezani sa mrežom, upravljač zadacima takođe možete da koristite da biste prikazali status mreže i pogledali kako mreža funkcioniše. Ako je na računar povezano više osoba, možete da vidite ko je povezan, na čemu rade i možete da im pošaljete poruku.

  • Otvorite upravljač zadacima tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na traku zadataka i izabrati stavku Pokreni upravljač zadacima.

Savet

  • Upravljač zadacima možete da otvorite i tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Esc.