Otvaranje programa za rešavanje problema sa reprodukcijom zvuka

Ako računar ima problema pri reprodukovanju zvuka, pokušajte da koristite program za rešavanje problema sa reprodukcijom zvuka da biste rešili problem. On proverava uobičajene probleme sa postavkama jačine zvuka, zvučnom karticom ili upravljačkim programom i zvučnicima ili slušalicama. Više informacija potražite u odeljku Rešavanje problema u operativnom sistemu Windows.

Otvorite program za rešavanje problema sa reprodukovanjem zvuka tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte program za rešavanje problema, a zatim izaberite stavku Rešavanje problema. U odeljku Hardver i zvuk izaberite stavku Rešavanje problema sa reprodukcijom zvuka. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.