Otvaranje programa za rešavanje problema sa snimanjem zvuka

Ako računar ima problema pri snimanju zvuka, pokušajte da koristite program za rešavanje problema sa snimanjem zvuka da biste rešili problem. On proverava uobičajene probleme, na primer uverava se da su ispravna zvučna kartica i uređaj za snimanje instalirani na računaru. Više informacija potražite u odeljku Rešavanje problema u operativnom sistemu Windows.

Otvorite program za rešavanje problema sa snimanjem zvuka tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“ i izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte program za rešavanje problema i izaberite stavku Rešavanje problema. U okviru opcije Hardver i zvuk izaberite stavku Rešavanje problema sa snimanjem zvuka. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.