Automatsko otvaranje aplikacije Windows Media Center pri pokretanju operativnog sistema Windows

Aplikaciju Windows Media Center možete podesiti da se otvara automatski kada uključite računar i pokrenete Windows. Ovo može biti korisno ako je računar deo kućnog bioskopa.

(Ako nemate daljinski upravljač aplikacije Media Center, sledeće korake možete izvršiti pomoću miša.)

  1. Na daljinskom upravljaču aplikacije Media Center pritisnite zeleno dugme „Start“ Slika zelenog dugmeta „Start“ na daljinskom upravljaču da biste otvorili Media Center.
  2. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Zadaci, izaberite stavku Postavke, stavku Opšte i izaberite stavku Pokretanje i ponašanje prozora.

  3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Pokreni Windows Media Center kada se pokrene Windows i izaberite stavku Sačuvaj.

Da biste saznali kako da isključite računar ili ga postavite u režim spavanja pomoću aplikacije Media Center, pogledajte članak Isključivanje računara pomoću aplikacije Windows Media Center.