Kada izbrišete datoteku, ona se obično premešta u korpu za otpatke tako da je kasnije, ukoliko je potrebno, možete vratiti u prethodno stanje. Za informacije o spasavanju datoteke pogledajte odeljak Spasavanje datoteka iz korpe za otpatke.

Da biste trajno uklonili datoteke sa računara i oslobodili prostor na čvrstom disku koje su one zauzimale, morate da ih izbrišete iz korpe za otpatke. Možete da izbrišete pojedinačne datoteke iz korpe za otpatke ili je možete odjednom sasvim isprazniti.

  1. Otvorite korpu za otpatke tako što ćete na radnoj površini kliknuti dvaput na ikonu Korpa za otpatke.

  2. Uradite nešto od sledećeg:

    • Da biste trajno izbrisali jednu datoteku, izaberite je, pritisnite taster Delete, a zatim kliknite na dugme Da.

    • Da biste izbrisali sve datoteke, kliknite na dugme Isprazni korpu za otpatke na traci sa alatkama, a zatim kliknite na dugme Da.

Saveti

  • Korpu za otpatke možete isprazniti bez njenog otvaranja tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na nju i izabrati stavku Isprazni korpu za otpatke.

  • Datoteku sa računara možete trajno izbrisali bez slanja u korpu za otpatke tako što ćete je izabrati i pritisnuti kombinaciju tastera Shift+Delete.