U programu Windows Media Center možete reprodukovati audio CD-ove ili DVD filmove. Takođe možete reprodukovati CD-ove i DVD-ove sa podacima (diskovi koji sadrže datoteke digitalnih medija, kao što su MP3, WMV i JPEG datoteke).

Najbolje iskustvo pri reprodukciji CD-ova i DVD-ova u programu Media Center ostvaruje se uz upotrebu daljinskog upravljača za Media Center. Uverite se da je tip daljinskog upravljača za Media Center koji koristite kompatibilan sa vašim računarom.

Slika opcije za reprodukciju DVD-a u programu Windows Media Center
Reprodukcija DVD-a u programu Media Center

Da biste shvatili kako računar upravlja multimedijalnim sadržajem kada se CD ili DVD ubaci u računar, pogledajte odeljak Promena postavki opcije „Automatska reprodukcija“.

Prikaži sve

Reprodukcija DVD-a

 1. Pokrenite Media Center, a zatim ubacite DVD u DVD jedinicu na računaru.

 2. Ako se glavni DVD meni naslova ne prikaže automatski, na početnom ekranu aplikacije Media Center pomerite se do stavke Filmovi, a zatim izaberite stavku Reprodukuj DVD.

 3. U DVD meniju kliknite na odgovarajuće dugme (to je obično dugme Reprodukuj) da biste reprodukovali DVD.

 4. Dok se DVD reprodukuje, možete pomeriti miš da bi se prikazale kontrole za reprodukciju. Evo nekih stvari koje možete uraditi pomoću ovih kontrola:

  • Kliknite na dugme Preskoči unapredSlika dugmeta „Preskoči unapred“ da biste prešli na sledeće poglavlje DVD-a.
  • Kliknite na dugme Preskoči unazadSlika dugmeta „Preskoči unazad“ da biste se vratili na prethodno poglavlje DVD-a.
  • Kliknite na dugme ZaustaviSlika dugmeta „Zaustavi“ da biste zaustavili reprodukciju DVD-a.

Promena postavki za reprodukciju DVD-a

 1. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Zadaci, izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku DVD.

 2. Izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste promenili podrazumevane jezičke postavke, izaberite stavku Jezik.

  • Da biste promenili osnovne audio postavke, izaberite stavku Audio.

  • Da biste promenili postavke za slučajeve kada će se prikazivati titlovi, izaberite stavku Titl.

  • Da biste promenili način ponašanja nekih dugmadi na daljinskom upravljaču za Media Center, izaberite stavku Opcije daljinskog upravljača.

Reprodukcija audio CD-a

 1. Pokrenite Media Center, a zatim ubacite audio CD u CD jedinicu na računaru.

 2. Ako CD ne započne automatski da se reprodukuje, na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Muzika, izaberite stavku Biblioteka muzike, izaberite stavku Albumi, izaberite CD koji ste ubacili, a zatim kliknite na dugme Reprodukuj album.

 3. Evo nekih stvari koje možete uraditi tokom reprodukcije CD-a:

  • Pomerite miš da bi se prikazale kontrole reprodukcije, a zatim kliknite na dugme Preskoči unapredSlika dugmeta „Preskoči unapred“ da bi se reprodukovao sledeći zapis na CD-u.
  • Pomerite miš da bi se prikazale kontrole reprodukcije, a zatim kliknite na dugme Preskoči unazadSlika dugmeta „Preskoči unazad“ da biste se vratili na početak zapisa koji se trenutno reprodukuje.
  • Izaberite stavku Prikaži listu pesama da biste pregledali sve zapise na CD-u.

  • Kliknite na dugme Slučajni redosled da biste reprodukovali sve zapise na CD-u slučajnim redosledom.

  • Kliknite na dugme Ponovi da bi se reprodukcija CD-a ponavljala.

  • Pomerite miš da bi se prikazale kontrole reprodukcije, a zatim kliknite na dugme ZaustaviSlika dugmeta „Zaustavi“ da bi se reprodukcija CD-a zaustavila.

Reprodukcija medijskih datoteka sa CD-a ili DVD-a sa podacima

 1. Pokrenite Media Center, a zatim ubacite CD ili DVD sa medijskim datotekama (kao što su MP3 datoteke) u CD ili DVD jedinicu na računaru.

 2. U okviru stavke Šta želite da uradite? izaberite opciju Reprodukuj muziku.

  Ako ste ubacili CD ili DVD sa audio datotekama, možete izabrati stavku Prikaži listu pesama da biste videli sve audio datoteke na disku.

Napomena