Reprodukovanje DVD-ova u aplikaciji Windows Media Center: najčešća pitanja

Evo odgovora na neka uobičajena pitanja u vezi sa reprodukovanjem DVD-ova u aplikaciji Windows Media Center.

Da biste saznali kako da reprodukujete DVD, pogledajte članak Reprodukcija CD-a ili DVD-a u programu Windows Media Center.

Prikaži sve

Zašto nema zvuka kada gledam DVD?

Postoji nekoliko razloga iz kojih se to može dogoditi. Pokušajte da uradite sledeće:

 • Ako koristite Dolby sistem za zvuk, uverite se da su postavke zvuka za DVD u aplikaciji Media Center podešene na odgovarajući način:

  1. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Zadaci, izaberite stavku Postavke, izaberite stavku DVD i izaberite stavku Zvuk.

  2. Opozovite izbor u polju za potvrdu Automatska jačina zvuka, u okviru Postavka Dolby dekodera odaberite opciju koja se podudara sa vašim podešavanjem, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

 • Ako koristite zvučnike dizajnirane za računare, uverite se da su povezani sa izlaznim konektorom na računaru, da su uključeni i da rade ispravno.

  Slika konektora za mikrofon, ulaznog konektora i izlaznog konektora
  Mikrofon, ulazni i izlazni konektori na tipičnom stonom računaru

  Više informacija potražite u članku Povezivanje mikrofona, muzičkog plejera ili drugog audio uređaja sa računarom.

 • Uverite se da jačina zvuka nije previše niska ili privremeno isključena. Da biste povećali (ili ponovo uključili) jačinu zvuka u aplikaciji Media Center, kliknite na dugme Povećanje jačine zvukaSlika dugmeta „Povećanje jačine zvuka“ više puta dok jačina zvuka ne bude na željenom nivou. (Prilikom promene jačine zvuka u aplikaciji Media Center, menja se i nivo glavnog zvuka u operativnom sistemu Windows. Više informacija potražite u članku Podešavanje nivoa zvuka na računaru.)
 • Pokušajte da konfigurišete zvučnike u aplikaciji Media Center:

  1. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Zadaci, izaberite stavku Postavke, izaberite stavku Opšte, izaberite stavku Podešavanje aplikacije Windows Media Center, a zatim izaberite stavku Podešavanje zvučnika.

  2. Sledite uputstva za konfigurisanje i testiranje zvučnika u aplikaciji Media Center.

 • Uverite se da je zvučna kartica prepoznata i da imate instaliran najnoviji upravljački program. Više informacija potražite u članku Ažuriranje upravljačkog programa za hardver koji ne funkcioniše ispravno.

Zašto je video zapis izobličen kada gledam DVD?

To se možda dešava zato što je na računar instaliran drugi program za reprodukovanje DVD-ova. Neki programi za reprodukciju DVD-ova instaliraju dodatni softver koji se koristi za dekodiranje video zapisa na DVD-u. Ako redovno imate ovaj problem u aplikaciji Media Center, pokušajte da deinstalirate drugi program za reprodukciju DVD-ova.

Zašto se DVD ne reprodukuje?

Evo nekih razloga iz kojih se to može dogoditi:

 • Drugi program za reprodukciju DVD-ova je instaliran na računaru i sprečava Media Center da reprodukuje DVD. Pokušajte da zatvorite drugi program. Ako to ne funkcioniše, možda ćete morati da ga deinstalirate.

 • Vaša DVD jedinica je onemogućena ili na računaru nemate instaliran odgovarajući upravljački program. Više informacija potražite u članku Ažuriranje upravljačkog programa za hardver koji ne funkcioniše ispravno.

 • Rezolucija ekrana nije kompatibilna sa DVD-om koji pokušavate da reprodukujete. Možda ćete morati da promenite rezoluciju ekrana na računaru. Više informacija potražite u članku Promena rezolucije ekrana.

 • Kabl koji koristite za povezivanje računara sa ekranom nije kompatibilan sa DVD-om koji pokušavate da reprodukujete. Ako koristite stariji tip kablovske veze, možda ćete računar morati da povežete sa ekranom pomoću VGA, DVI ili HDMI kabla. Više informacija o tipovima kablova i vezama potražite u članku Povezivanje računara sa televizorom.

 • DVD jedinica nije kompatibilna sa tipom DVD-a koji pokušavate da reprodukujete. Na primer, neke disk jedinice mogu da čitaju samo DVD+R ili DVD-R diskove. Ako pokušavate da reprodukujete narezani DVD koji DVD-ROM jedinica ne podržava, DVD se neće reprodukovati.

 • DVD je šifrovan za drugi region. Većina računarskih DVD plejera radiće samo sa DVD-ovima koji su šifrovani za isti region u kojem je računar kupljen. Dakle, ako DVD kupite u jednoj zemlji, a zatim pokušate da ga reprodukujete na računaru iz druge zemlje, taj DVD se možda neće reprodukovati.

Zašto su informacije o filmu ili omot za DVD pogrešni ili nedostaju?

Evo nekih razloga iz kojih se to može dogoditi:

 • Niste povezani sa Internetom ili Internet veza privremeno ne funkcioniše. Media Center ove informacije obično preuzima sa Interneta.

 • Informacije o filmu ili omot nisu dostupni za DVD koji pokušavate da reprodukujete.

 • Media Center je konfigurisan da ne preuzima ove informacije kada ubacite DVD. Ovu postavku moguće je promeniti kako bi Media Center preuzimao informacije o filmu:

  1. Uverite se da Internet veza ispravno radi.

  2. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Zadaci, izaberite stavku Postavke, izaberite stavku Opšte, a zatim izaberite stavku Opcije automatskog preuzimanja.

  3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Preuzmi sa Interneta omot CD-a, informacije o medijima za DVD-ove i filmove i Internet usluge.

  4. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Zašto se svaki put otvori drugi program kada ubacim DVD u računar?

To se dešava zbog postavki automatske reprodukcije. Ako uvek koristite Media Center za gledanje DVD-ova, postavke automatske reprodukcije možete promeniti kako se program ne bi automatski otvarao kada se ubaci DVD. Kada posle toga ubacite DVD, uverite se da je Media Center u režimu celog ekrana tako što ćete kliknuti na dugme UvećajSlika dugmeta „Uvećaj“. Trebalo bi da se DVD automatski reprodukuje.

Evo kako da promenite postavke automatske reprodukcije:

 1. Otvorite automatsku reprodukciju tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte automatska reprodukcija, a zatim izaberite stavku Automatska reprodukcija.

 2. Pored stavke DVD film, uradite nešto od sledećeg:

  • Da se dijalog „Automatska reprodukcija“ nikada ne bi pojavljivao, izaberite stavku Ništa ne preduzimaj.

  • Da biste pri svakom ubacivanju DVD-a birali radnju, izaberite stavku Pitaj svaki put.