Reprodukovanje muzike u aplikaciji Windows Media Center: najčešća pitanja

Evo odgovora na neka uobičajena pitanja u vezi sa reprodukovanjem muzike i drugih zvučnih datoteka u aplikaciji Windows Media Center. Više informacija, uključujući kako se kontroliše reprodukcija zvučnih datoteka, potražite u članku Slušanje muzike u programu Windows Media Center.

Prikaži sve

Kako da se muzika prikaže u aplikaciji Media Center?

Muzičke datoteke uskladištene u fascikli „My Music“ ili fascikli „Javna muzika“ podrazumevano će se prikazati u aplikaciji Media Center. Takođe možete da dodate još fascikli koje će Media Center da nadgleda, kao što su fascikle na spoljnom čvrstom disku ili na mreži. Više informacija potražite u članku Dodavanje datoteka digitalnih medija u Windows Media Center.

Ako u aplikaciji Media Center ne vidite muziku ili druge zvučne datoteke, do toga može doći iz nekog od sledećih razloga:

 • Fascikle koje nadgleda biblioteka muzike su promenjene. Fascikle iz biblioteke muzike možete dodati ili ukloniti u okviru aplikacije Media Center ili izvan nje u programu Windows Explorer. Prilikom prilagođavanja biblioteke u programu Windows Explorer sadržaj koji se prikazuje u aplikaciji Media Center automatski se ažurira. Informacije o promeni biblioteke izvan aplikacije Media Center potražite u članku Rad sa bibliotekama.

 • Fascikla koja sadrži muziku nalazi se na lokaciji koja trenutno nije dostupna. Ako je muzika uskladištena u mrežnoj fascikli, uverite se da je računar povezan sa mrežom. Ako je muzika uskladištena na spoljnom čvrstom disku, uverite se da je disk jedinica priključena.

Zašto se informacije o albumu (kao što je omot) ne prikazuju?

Razlog je možda to što informacije o albumu nisu bile dostupne prilikom ripovanja – ili kopiranja – albuma na računar. Uverite se da je računar povezan sa Internetom kada ripujete albume na računar. Ako ste već ripovali album na računar, pokušajte da preuzmete informacije o albumu u programu Windows Media Player. Kada to uradite, one će se pojaviti i u aplikaciji Media Center. Više informacija potražite u članku Dodavanje ili uređivanje informacija o medijima u programu Windows Media Player.

Zašto nema zvuka?

Postoji nekoliko razloga iz kojih se to može dogoditi. Pokušajte sledeće:

 • Uverite se da jačina zvuka nije previše niska ili privremeno isključena. Da biste povećali (ili ponovo uključili) jačinu zvuka u aplikaciji Media Center, kliknite na dugme Povećaj jačinu zvukaSlika dugmeta „Povećaj jačinu zvuka“ više puta uzastopno dok jačina zvuka ne bude na željenom nivou. (Prilikom promene jačine zvuka u aplikaciji Media Center, menja se i nivo glavnog zvuka u operativnom sistemu Windows. Više informacija potražite u članku Podešavanje nivoa zvuka na računaru.)
 • Uverite se da su zvučnici priključeni i da ispravno rade. Većina zvučnika za računar treba da bude povezano sa ulaznim konektorom na računaru.

  Slika konektora za mikrofon, konektora za ulaznu i za izlaznu liniju
  Mikrofon, ulazni i izlazni konektori na tipičnom stonom računaru

  Više informacija potražite u članku Povezivanje mikrofona, muzičkog plejera ili drugog audio uređaja sa računarom.

 • Pokušajte da konfigurišete zvučnike u aplikaciji Media Center:

  1. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Zadaci, izaberite stavku Postavke, izaberite stavku Opšte, izaberite stavku Podešavanje aplikacije Windows Media Center, a zatim izaberite stavku Podešavanje zvučnika.

  2. Sledite uputstva za konfigurisanje i testiranje zvučnika u aplikaciji Media Center.

 • Uverite se da je zvučna kartica prepoznata i da imate instaliran najnoviji upravljački program. Više informacija potražite u članku Ažuriranje upravljačkog programa za hardver koji ne funkcioniše ispravno.

Zašto se muzička datoteka ne reprodukuje?

Do toga možda dolazi iz nekog od sledećih razloga:

 • Ako vidite grešku kodeka, to znači da zvučna datoteka koju pokušavate da reprodukujete nije podržana u aplikaciji Media Center. Možda ćete moći da instalirate kodek u operativnom sistemu Windows da biste rešili problem. Više informacija potražite u članku Tipovi datoteka koje podržava Windows Media Center. Više odgovora na neka uobičajena pitanja o kodecima potražite u Kodeci: najčešća pitanja.

 • Datoteka je možda oštećena. Više informacija potražite u članku Oštećene datoteke: najčešća pitanja.

 • Datoteka je možda uskladištena na mrežnoj lokaciji koja trenutno nije dostupna. Uverite se da je računar povezan sa mrežom i da je uređaj za skladištenje uključen.

 • Prava na korišćenje medija za datoteku su možda zastarela. Media Center bi trebalo da vas upita da preuzmete prava na korišćenje medija da biste mogli da započnete reprodukciju datoteke. Više informacija potražite u članku Windows Media Player DRM: najčešća pitanja.

Kako da reprodukujem audio CD ili DVD u aplikaciji Media Center?

Pokrenite Media Center i ubacite CD ili DVD u odgovarajuću disk jedinicu na računaru – disk bi trebalo automatski da počne da se reprodukuje. Više informacija potražite u članku Reprodukcija CD-a ili DVD-a u programu Windows Media Center.

Ako CD ili DVD uopšte ne čita disk, na računaru možda nemate instaliran najnoviji upravljački program. Informacije o instaliranju upravljačkih programa potražite u članku Ažuriranje upravljačkog programa za hardver koji ne funkcioniše ispravno.

Da li u aplikaciji Media Center postoji grafički ekvilajzer koji omogućava precizno podešavanje zvuka muzike?

Ne, ali on postoji u programu Windows Media Player. Ako u programu Windows Media Player promenite postavke grafičkog ekvilajzera, one će biti primenjene i na reprodukciju zvuka u aplikaciji Media Center. Više informacija potražite u članku Promena bas, stereo i drugih audio efekata u programu Windows Media Player.