To je sjajno rešenje za prezentacije

Pomoću programa PowerPoint izuzetno lako možete da napravite prilagođenu prezentaciju. Evo vodiča u okviru kog su predstavljeni koraci koje treba da preduzmete da biste sami napravili veoma ubedljivu prezentaciju:

1. Imenovanje prezentacije i izbor fonta

PowerPoint najpre otvara prazan dokument. Dodajte naslov tako što ćete slediti uputstva na ekranu:

Dodavanje naslova u programu PowerPoint

Da biste promenili font prezentacije, izaberite tekst, a zatim na kartici Matična stranica odaberite font iz menija.

Promena fonta u programu PowerPoint

2. Umetanje slike

Otvorite karticu Umetni i odaberite stavku Slika. Potom na računaru pronađite sliku koju želite da koristite. Možete i da izaberete neku od slika iz Clip Art kolekcije ili da umetnete ceo foto-album. Kada ubacite sliku u prezentaciju, možete da joj promenite veličinu tako što ćete je vući za uglove ili da je premestite na željenu lokaciju.

Umetanje slike u programu PowerPoint

3. Izbor teme

Tema će automatski promeniti fontove, pozadine i osnovne boje korišćene u prezentaciji, zahvaljujući čemu će ona dobiti profesionalni izgled. Otvorite karticu Dizajn i odaberite neku od ugrađenih tema.

PowerPoint teme

Možete i da izaberete stavke Boje i Fontovi na kartici Dizajn da biste kreirali sopstvenu temu.

Više informacija o ovoj temi potražite u ovom članku. Možete i da preuzmete besplatne teme kako biste napravili nezaboravne prezentacije.

4. Umetanje grafikona

Ništa ne deluje ubedljivije od grafikona. Pri tom, u programu PowerPoint možete lako da napravite sopstveni grafikon.

Na kartici Umetanje odaberite stavku Grafikon i možete da kreirate grafikon kakav god da zamislite. PowerPoint će vam pomoći u pravljenju i prilagođavanju grafikona.

Vrste grafikona u programu PowerPoint

Možete i da kopirate grafikon iz programa Excel i nalepite ga u program PowerPoint. Uradite to na isti način kao što biste kopirali i nalepili bilo koji drugi sadržaj – tako što ćete kliknuti na njega desnim tasterom miša ili upotrebiti prečice na tastaturi kojima ćete ga kopirati (Ctrl+C) i nalepiti (Ctrl+V).

Više o grafikonima potražite u ovom detaljnom vodiču.

5. Umetanje video zapisa

Da biste dodali video zapis u prezentaciju, posetite karticu Umetanje i kliknite na Video. Možete da dodate video zapis sa računara ili da pomoću ugrađenog koda umetnete video na mreži.

Umetanje video zapisa u prezentaciju

Nakon što umetnete video zapis, možete da mu promenite veličinu i da ga oblikujete tako što ćete desnim tasterom miša kliknuti na njega, a zatim na dugme Oblikuj video.

Kada završite prezentaciju, pokrenite je tako što ćete kliknuti na dugme Početak projekcije slajdova u donjem desnom uglu prozora programa PowerPoint (pritiskanjem tastera F5 takođe će se pokrenuti projekcija slajdova).

Eto. To je manje-više sve što treba da znate. Sada ste na dobrom putu da usavršite umetnost pravljenja prezentacija. Sigurni smo da ćete biti uspešni, bez obzira na vašu publiku. Više informacija o obučavanju za program PowerPoint potražite u ovom članku.

Šta je potrebno