Pregled otvorenog prozora na radnoj površini pomoću funkcije Aero Peek

Kada otvorite više prozora na radnoj površini, to ponekad može ometati prikaz odvojenih prozora i prebacivanje između njih.

Aero Peek možete koristiti da biste bacili pogled na druge otvorene prozore bez odlaska sa prozora na kojem trenutno radite. Peek olakšava pregled sadržaja otvorenih prozora i prebacivanje na onaj koji želite.

Slika radne površine na kojoj je naglašen samo jedan otvoreni prozor
Brzi prikaz otvorenih datoteka pomoću sličica na traci zadataka

Pregled otvorenih datoteka

  1. Postavite pokazivač miša na ikonu programa na traci zadataka koja sadrži otvorene datoteke.

  2. Postavite pokazivač na sličicu. Svi drugi otvoreni prozori će privremeno iščeznuti da bi otkrili izabrani prozor.

    Da biste pregledali drugi prozor, postavite pokazivač na drugu sličicu.

    Da biste vratili prikaz radne površine u prethodno stanje, sklonite pokazivač miša sa sličica.

Savet

  • Da biste otvorili prozor koji pregledate, kliknite na sličicu.