Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o prethodnim verzijama datoteka i fascikli.

Prikaži sve

Šta su prethodne verzije?

Prethodne verzije su kopije datoteka i fascikli koje je kreirao program „Windows rezervne kopije“ ili kopije datoteka i fascikli koje Windows automatski čuva kao deo tačke vraćanja. Prethodne verzije možete koristiti da u prethodno stanje vratite datoteke i fascikle koje ste slučajno izmenili ili izbrisali ili koje su oštećene. U zavisnosti od tipa datoteke ili fascikle, prethodnu verziju možete otvoriti, sačuvati na drugoj lokaciji ili je vratiti u prethodno stanje.

Kako se kreiraju prethodne verzije?

Prethodne verzije se automatski čuvaju kao deo tačke vraćanja. Ako je zaštita sistema uključena, Windows automatski kreira prethodne verzije datoteka i fascikli koje su izmenjene posle pravljenja poslednje tačke vraćanja. Tačke vraćanja se obično prave jednom dnevno. Ako disk ima particije ili ako imate više od jednog čvrstog diska na računaru, moraćete da uključite zaštitu sistema na ostalim particijama ili diskovima. Prethodne verzije kreira i program „Windows rezervne kopije“ kada pravite rezervnu kopiju datoteka.

Napomena

 • Ako izmenite datoteku nekoliko puta tokom jednog dana, kao prethodna verzija se čuva samo verzija koja je bila aktuelna prilikom kreiranja tačke vraćanja ili rezervne kopije.

Uključivanje zaštite sistema

Zaštita sistema se automatski uključuje za disk jedinicu na kojoj je instaliran Windows. Zaštitu sistema možete uključiti za ostale disk jedinice sledeći korake ispod.

 1. Otvorite opciju „Sistem“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, kliknuti desnim tasterom miša na stavku Računar, a zatim izabrati stavku Svojstva.

 2. U levom oknu izaberite stavku Zaštita sistema. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 3. Izaberite disk jedinicu, a zatim kliknite na dugme Konfiguriši.

 4. Izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste uključili mogućnost vraćanja postavki sistema i prethodnih verzija datoteka, izaberite stavku Vrati postavke sistema i prethodne verzije datoteka.

  • Da biste uključili mogućnost vraćanja prethodnih verzija datoteka, izaberite stavku Vrati samo prethodne verzije datoteka.

 5. Kliknite na dugme U redu.

Isključivanje zaštite sistema

Ako ne želite da Windows čuva prethodne verzije datoteka, možete isključiti zaštitu sistema. Kada isključite zaštitu sistema, isključujete i mogućnost vraćanja sistemskih datoteka računara u prethodno stanje pomoću oporavka sistema.

 1. Otvorite opciju „Sistem“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, kliknuti desnim tasterom miša na stavku Računar, a zatim izabrati stavku Svojstva.

 2. U levom oknu izaberite stavku Zaštita sistema. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 3. Izaberite disk jedinicu, a zatim kliknite na dugme Konfiguriši.

 4. Izaberite stavku Isključi zaštitu sistema i kliknite na dugme U redu.

Kako da prikažem ili vratim prethodne verzije datoteke i fascikle?

 1. Kliknite desnim tasterom miša na datoteku ili fasciklu, a zatim izaberite stavku Vrati prethodne verzije.

  Videćete listu dostupnih prethodnih verzija datoteke ili fascikle. Spisak će uključiti datoteke sačuvane u rezervnoj kopiji (ako koristite program „Windows rezervne kopije“ za pravljenje rezervnih kopija datoteka), kao i tačke vraćanja.

  Napomena

  • Da biste vratili prethodnu verziju datoteke ili fascikle koja je uključena u biblioteku kliknite desnim tasterom miša na datoteku ili fasciklu na lokaciji na kojoj je sačuvana, a ne u biblioteci. Na primer, da biste vratili prethodnu verziju slike koja je uključena u biblioteku „Slike“, ali uskladištena u fascikli Moje slike, kliknite desnim tasterom miša na fasciklu Moje slike i izaberite stavku Vraćanje prethodnih verzija. Više informacija o bibliotekama potražite u odeljku Uključivanje fascikli u biblioteku.

  Slika kartice „Prethodne verzije“
  Kartica „Prethodne verzije“ sa nekim od prethodnih verzija datoteka
 2. Pre vraćanja prethodne verzije datoteke ili fascikle, izaberite prethodnu verziju i izaberite stavku Otvori da biste je prikazali i uverili se da je to verzija koju želite.

  Napomena

  • Nije moguće otvoriti ili kopirati prethodne verzije datoteka koje je kreirao program „Windows rezervne kopije“, ali je moguće vratiti ih u prethodno stanje.

 3. Da biste vratili prethodnu verziju izaberite prethodnu verziju i izaberite stavku Vrati u prethodno stanje.

  Upozorenje

  • Datoteka ili fascikla će zameniti trenutnu verziju na računaru, a zamena se ne može opozvati.

  Napomena

  • Ako dugme Vrati u prethodno stanje nije dostupno, nije moguće vratiti prethodnu verziju datoteke ili fascikle na njenu originalnu lokaciju. Međutim, možda ćete moći da je otvorite ili sačuvate na drugoj lokaciji.

Po čemu se vraćanje prethodnih verzija iz tačaka vraćanja razlikuje od vraćanja prethodnih verzija iz rezervne kopije?

Kada vraćate prethodnu verziju iz tačke vraćanja, datoteka je već sačuvana na računaru tako da ne morate ništa više da uradite. Ako želite da vratite prethodnu verziju datoteke ili fascikle iz rezervne kopije, kada izaberete prethodnu verziju i kliknete na dugme „Vrati u prethodno stanje“, Windows otvara čarobnjak za vraćanje datoteka u prethodno stanje i zatim pratite korake u čarobnjaku. Disk jedinica ili medijum na kojem je uskladištena rezervna kopija mora biti dostupan da biste vratili stavke u prethodno stanje iz rezervne kopije.

Zašto ne mogu da pronađem prethodne verzije nekih datoteka?

Postoji nekoliko mogućih razloga:

 • Datoteka nije promenjena. Prethodne verzije su dostupne samo za datoteke koje su izmenjene.

 • Nije napravljena tačka vraćanja ili rezervna kopija od trenutka kada je datoteka promenjena.

 • Zaštita sistema možda nije uključena za disk jedinicu na kojoj su te datoteke uskladištene. Ako zaštita sistema nije uključena, Windows ne može da kreira prethodne verzije.

  Uključivanje zaštite sistema

  1. Otvorite opciju „Sistem“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, kliknuti desnim tasterom miša na stavku Računar, a zatim izabrati stavku Svojstva.

  2. U levom oknu izaberite stavku Zaštita sistema. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  3. Izaberite disk jedinicu, a zatim kliknite na dugme Konfiguriši.

  4. Izaberite stavku Vrati postavke sistema i prethodne verzije datoteka i kliknite na dugme U redu.

 • Ako se vaš računar nalazi na mreži na radnom mestu, administrator sistema je možda isključio mogućnost korišćenja prethodnih verzija.

 • Neophodna je datoteka ili fascikla da bi Windows radio ispravno. Primeri obuhvataju sistemsku fasciklu (fascikla u kojoj je instaliran Windows) i datoteke u sistemskoj fascikli koja se obično nalazi na lokaciji C:\Windows. Windows pruža način vraćanja sistemskih datoteka u prethodno stanje pomoću funkcije „Oporavak sistema“. Za više informacija o vraćanju sistemskih datoteka pogledajte odeljak Oporavak sistema: najčešća pitanja.

Mogu li datoteku ili fasciklu koja je izbrisana ili preimenovana da vratim u prethodno stanje?

Ako slučajno izbrišete ili preimenujete datoteku ili fasciklu, možete vratiti prethodnu verziju te datoteke ili fascikle, ali morate znati lokaciju na kojoj je datoteka ili fascikla sačuvana. Da biste vratili datoteku ili fasciklu koja je izbrisana ili preimenovana, sledite ove korake:

 1. Otvorite stavku „Računar“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Računar.

 2. Dođite do fascikle u kojoj se nalazila datoteka ili fascikla, kliknite na nju desnim tasterom miša i izaberite stavku Vraćanje prethodnih verzija.

  Ako se fascikla nalazila na vrhu disk jedinice, na primer C:\, kliknite na disk jedinicu desnim tasterom miša i izaberite stavku Vrati prethodne verzije.

 3. Kliknite dvaput na prethodnu verziju fascikle koja sadrži datoteku ili fasciklu koju želite da vratite u prethodno stanje. (Na primer, ako je datoteka izbrisana danas, odaberite verziju fascikle od juče koja sadrži datoteku.)

 4. Prevucite datoteku ili fasciklu koju želite da vratite na drugu lokaciju, kao što je radna površina ili druga fascikla.

  Verzija datoteke ili fascikle je sačuvana na lokaciji koju ste izabrali.

Savet

 • Ako se ne sećate tačnog imena datoteke ili fascikle ili njene lokacije, možete je potražiti tako što ćete u fascikli „Računar“ u polju za pretragu otkucati deo imena.