Windows prikazivač fotografija može da pravi štampane kopije digitalnih fotografija.

Ako nemate štampač pri ruci, možete koristiti Windows za naručivanje odštampanih primeraka na mreži.

Prikaži sve

Štampanje sopstvenih slika

Zapamtite: kvalitet štampanja zavisi od nekoliko faktora, uključujući izbor papira i mastila, postavke štampanja i kvalitet originalne fotografije.

 1. Kliknite dvaput na sliku da biste pokrenuli Windows prikazivač fotografija.

 2. Na traci sa alatkama kliknite na dugme Odštampaj, a zatim izaberite stavku Štampanje.

 3. U dijalogu Štampanje slika izaberite štampač, veličinu papira, kvalitet štampanja, stil štampanja i broj kopija.

  Slika dijaloga „Štampanje slika“
  Dijalog „Štampanje slika“ u programu Windows prikazivač slika
 4. Kada završite, kliknite na dugme Odštampaj.

Napomene

 • Da biste direktno pokrenuli dijalog Štampanje slika, kliknite desnim tasterom miša na sliku i izaberite stavku Štampanje.

 • Neki štampači dozvoljavaju štampanje preslikane kopije slike (koja se ponekad naziva „obrnuta i položena“ ili „obrnuta i uspravna“). Ako je ova opcija izabrana, slika pregleda u dijalogu Štampanje slika se neće menjati. Međutim, slika će se odštampati kao preslikana kopija.

Naručivanje odštampanih primeraka na mreži

Pomoću programa Windows prikazivač fotografija možete sa lakoćom naručiti odštampane primerke sa usluge na mreži.

 1. Kliknite dvaput na sliku da biste pokrenuli Windows prikazivač fotografija.

 2. Na traci sa alatkama izaberite stavku Štampanje, a zatim kliknite na dugme Naruči odštampane primerke.

 3. Na stranici Izbor kompanije koja pruža usluge štampanja izaberite kompaniju i kliknite na dugme Pošalji slike.

 4. Sledite uputstva da biste dovršili narudžbinu. Kompanija koja pruža usluge štampanja će obično tražiti da izaberete veličinu, stil i broj kopija koje želite.

Napomene

 • Računar mora biti povezan sa Internetom da biste koristili ovu funkciju.

 • Lista kompanija koje pružaju usluge štampanja možda zavisi od lokacije.

Za pomoć oko uređivanja fotografija, njihovo slanje putem e-pošte ili prenos sa fotoaparata na računar pogledajte odeljak Digitalne fotografije: preporučene veze. Da biste saznali više o programu Windows prikazivač fotografija, pogledajte odeljak Prikaz i korišćenje slika u programu Windows prikazivač fotografija.

Dodatni zadaci za štampanje

Šta biste želeli da uradite?