Nakon instaliranja štampača, korisno je da odštampate probnu stranicu.

Probna stranica ima dve funkcije. Ona obezbeđuje vizuelnu potvrdu da štampač radi. Ona takođe sadrži korisne informacije o rešavanju problema, kao što su detalji o upravljačkom programu štampača.

Ako štampanje probne stranice ne uspe, u brošuri sa uputstvima ili na Veb lokaciji proizvođača potražite detaljne korake za rešavanje problema. Samo preduzeće koje je proizvelo štampač može obezbediti određene informacije za rešavanje problema sa tim štampačem. Pogledajte i odeljak Zašto ne mogu da izvršim štampanje?

Štampanje probne stranice

  1. Otvorite opciju „Uređaji i štampači“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim u meniju „Start“ kliknite na stavku uređaji i štampači.

  2. Kliknite desnim tasterom miša na štampač i izaberite stavku Svojstva štampača.

  3. Na kartici Opšti podaci kliknite na dugme Odštampaj probnu stranicu.