XPS Document Writer vam omogućava da kreirate .xps datoteke korišćenjem bilo kog programa u kojem možete da izvršite štampanje u operativnom sistemu Windows. Kada želite da kreirate, pošaljete, delite ili objavite dokumente koje ne želite da druge osobe izmene ili kada želite da odštampate dokument ili ga prikažete na mreži baš onako kako izgleda na ekranu, štampajte u programu XPS Document Writer. Korisno je kreirati XPS dokument za datoteke koje sadrže grafiku ili ilustracije koje se u štampi mogu prikazati drugačije nego na mreži ili na računarima sa različitim monitorima.

XPS dokumenti se mogu lako deliti jer se mogu pregledati na bilo kom računaru na kome je instaliran prikazivač za XPS, čak i ako se na tom računaru ne nalaze isti programi koji su korišćeni za kreiranje originalnih dokumenata. Više informacija o XPS dokumentima potražite u odeljku XPS dokumenti: najčešća pitanja ili posetite Veb lokaciju Microsoft XML Paper Specification.

Štampanje u programu XPS Document Writer

  1. Otvorite dokument ili datoteku koju želite da odštampate u .xps formatu, a zatim izaberite stavku Odštampaj. U većini programa opcija štampanja dostupna je u meniju Datoteka.

  2. U dijalogu Štampanje izaberite stavku Microsoft XPS Document Writer.

  3. Da biste prikazali dokument koristeći prikazivač za XPS kada ga odštampate, kliknite na dugme Željene postavke, izaberite karticu XPS dokumenti, uverite se da je potvrđen izbor u polju za potvrdu Automatski otvori XPS dokumente pomoću prikazivača za XPS, a zatim kliknite na dugme U redu.

  4. Kliknite na dugme Odštampaj da biste odštampali dokument ili datoteku.

  5. Kada bude zatraženo, unesite ime datoteke i potražite lokaciju na kojoj želite da sačuvate .xps datoteku. Kliknite na dugme Sačuvaj. Windows će podrazumevano sačuvati .xps datoteke u fascikli „Dokumenti“.

Nakon štampanja u format .xps, XPS dokument možete pregledati tako što ćete ga potražiti i otvoriti. Možete odštampati primerak na papiru, deliti XPS dokument ili ga poslati na komercijalni štampač ili drugim osobama na način koji vam odgovara.

Savet

  • Da biste sprečili bezbednosne probleme, XPS dokumentu možete priložiti digitalni potpis pre nego što ga pošaljete ili delite. Digitalnim potpisom se identifikuje autor XPS dokumenta i daje upozorenje svima koji pregledaju dokument o tome da li je dokument menjan nakon što je digitalno potpisan. Takođe možete da odredite ko može da prikaže dokument, kao i koliko dugo, primenom dozvola pre deljenja dokumenta.