Centar aktivnosti

Centar aktivnosti pomaže u nesmetanom radu operativnog sistema Windows – pogledajte ovaj video zapis da biste saznali kako.

Želite veću kontrolu nad iskačućim porukama? Centar aktivnosti vam omogućava da odlučite koja Windows 7 upozorenja će se prikazivati, a koja ne.

Centar aktivnosti konsoliduje upozorenja iz najvažnijih funkcija za održavanje i bezbednost operativnog sistema Windows, uključujući Windows izveštavanje o greškama, Windows Defender i kontrolu korisničkog naloga. Ako Windows zahteva vašu pažnju, ikona Centra aktivnosti se prikazuje na traci zadataka. Kliknite na nju i videćete upozorenja i predložena rešenja za sve probleme. Opcije možete precizno podesiti na kontrolnoj tabli.