Radna površina

Pogledajte ovaj video zapis da biste saznali šta je novo u vezi sa Windows 7 radnom površinom. (0:51)

U operativnom sistemu Windows 7 smo olakšali obavljanje više radnji na radnoj površini.

Novi načini za manipulisanje prozorima

Preopterećeni ste otvorenim prozorima? Windows 7 sadrži tri jednostavne, ali moćne nove funkcije koje se zovu Shake, Peek i Snap (Kačenje) koje vam pomažu da odmah raščistite radnu površinu.

Slika funkcije Peek
Brzi pogled: Peek čini otvorene prozore prozirnima da biste mogli da vidite ono što se nalazi na radnoj površini.

Fantastični novi posteri

Mnogo vremena provodimo gledajući u računare. Estetiku ne bi trebalo zanemarivati. Zato Windows 7 obuhvata mnoštvo novih pozadina radne površine – postera – koji su u rasponu od ozbiljnih do luckastih. Možete isprobati i novu projekciju slajdova na radnoj površini koja ciklično prikazuje niz slika (naših ili vaših). Vaša radna površina više nikada neće biti dosadna.

Posetite galeriju za personalizaciju da biste besplatno preuzeli Windows 7 teme i pozadine radne površine (postere).

Slika Aero tema
Windows 7 olakšava izražavanje ličnosti pomoću novih kreativnih tema i drugih prilagođenih detalja.

Reorganizovana traka zadataka

Od operativnog sistema Windows 95 traka zadataka je služila kao najvažnije mesto za pokretanje programa i prebacivanje iz prozora u prozor. Vremena su se promenila, kao i računarske navike. Zato je u operativnom sistemu Windows 7 traka zadataka potpuno redizajnirana da biste radili pametnije, eliminisali zakrčenost i obavili više poslova.

Slika trake zadataka
Poboljšanja na novoj Windows 7 traci zadataka obuhvataju preglede Veb stranica u vidu sličica, dokumenata – čak i video zapisa koji se reprodukuje.

Poboljšani gadžeti

Gadžeti, popularni mali programi koji su se prvi put pojavili u operativnom sistemu Windows Vista sada su fleksibilniji i zabavniji. Na osnovu povratnih informacija koje smo primili od vas, eliminisali smo bočnu traku, tako da gadžete možete postavljati bilo gde na radnoj površini.

Slika gadžeta
Omiljene gadžete možete postaviti bilo gde na Windows 7 radnoj površini.

Napomena: Nisu sve gorenavedene funkcije dostupne u svim izdanjima operativnog sistema Windows 7. Detalje potražite na stranicama za pojedinačne funkcije.